Czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

7 września, 2021

Zwolnienie pracownika na L4. Kiedy jest to możliwe?

Kodeks pracy zabrania zwalniania pracownika, gdy ten przebywa na L4, ponieważ jest to uzasadniona nieobecność. Ustawa jednak daje możliwości rozwiązania umowy o pracę, ale tylko w skrajnych przypadkach. Za takie można uznać między innymi zbyt częste przebywanie na zwolnieniu lekarskim lub zbyt długie. Oznacza to więc, że pracownicy nie mogą czuć się bezpiecznie, nawet gdy przebywają na L4. Kiedy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim? Czym jest choroba długotrwała? Jaki wpływ na zwolnienie z pracy mają częste choroby?

Pracownik na zwolnieniu lekarskim a kodeks pracy

Kodek pracy chroni osoby, które są nieobecne w pracy pod warunkiem, że jest to nieobecność usprawiedliwiona. Dokładnie określa to artykuł 41 Kodeksu pracy, w którym zawarte jest, że w czasie urlopu osoby zatrudnionej, nie może ona zostać zwolniony z pracy, tak samo w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, a do takich niewątpliwie zalicza się L4, pod warunkiem, że nie minął okres umożliwiający rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Według badań statystycznie Polacy przebywają o 30 procent dłużej niż mieszkańcy innych krajów na L4. Wynika to bowiem z błędnego przekonania, że pracownik jest w pełni chroniony, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy może zwolnić pracownika, gdy ten wykazuje długotrwałą niezdolność do pracy spowodowaną stanem zdrowia i to bez wypowiedzenia umowy o pracę.

Kiedy pracownik może zostać zwolniony?

Zwolnienie lekarskie co do zasady chroni osobę zatrudnioną przed utratą pracy, jednakże jeśli jego nieobecność trwa zbyt długo, ustawodawca daje możliwość pracodawcy zakończenia stosunku pracy z takim zatrudnionym. W jakich przypadkach może nastąpić taka sytuacja? Wymienić można kilka możliwości:

  • nieobecność pracownika trwa dłużej niż 3 miesiące, ale jest on zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż pół roku,
  • „przez okres dłuższy niż łączny czas pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy minimum 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

Pierwszy punkt wydaje się być zrozumiały i jasny, czego nie można powiedzieć o drugim. Jeśli chodzi właśnie o niego, to pracodawca może zwolnić pracownika dopiero w momencie wykorzystania przez niego okresu zasiłkowego, a następnie otrzymania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i pobierania go przez kwartał lub więcej.

Oznacza to więc, że pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, ale dopiero po upływie dziewięciu miesięcy choroby. Mało tego, jeśli ten okres dotyczy ciąży lub gruźlicy, to ten czas wydłuża się automatycznie do roku czasu. Należy także pamiętać, że rozwiązać umowę o pracę pracodawca nie może po stawieniu się zatrudnionego na stanowisku w zakładzie po ustaniu wymienionych przyczyn.

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy – etyka

Wielu pracodawców oraz pracowników zastanawia się, czy w ogóle wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niezdolności do pracy jest etycznym rozwiązaniem. W tym przypadku do problemu należy podejść na dwa sposoby. Z jednej strony uczciwy pracownik, który przebywa od dłuższego czasu na L4 z powodów niezależnych od niego nie powinien być pozbawiany możliwości pracy. Z drugiej jednak strony życie pokazuje, że wielu pracowników specjalnie zmyśla choroby lub załatwia sobie L4 tylko po to, aby nie iść do pracy. W drugim przypadku warto zdać sobie sprawę z tego, że notoryczne przebywanie na zwolnieniu lekarskim, a także utrudnianie w ten sposób funkcjonowanie swojej firmie, może zostać zinterpretowane jako uzasadniona podstawa do rozwiązania umowy o pracę.

Zakończenie umowy o pracę bez wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim to już nieco poważniejsza sprawa. Niektórzy zatrudnieni łamiący prawo i regulamin wewnątrz firmowy uciekają przed odpowiedzialnością załatwiając sobie zwolnienie lekarskie. W tym przypadku tak zwana dyscyplinarka i tak dosięgnie danego pracownika i to bez względu na to, czy przebywa on an L4, czy też nie.

 

KontaktAsistwork
Asistwork to agencja pracy tymczasowej, która pomaga dotrzeć do kandydatów w 18 lokalizacjach w Polsce.
Nasze biuraGdzie nas znajdziesz?
Skontaktuj się z namiZnajdziemy rozwiązanie
Jesteśmy firmą z doświadczeniem, od 8 lat tworzymy Polski rynek. Pomagamy kandydatom w budowaniu ich kariery, a klientom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

© 2014 – 2022 Asistwork