Najlepiej płatne zawody w Polsce 2023 – TOP 10

24 maja, 2023

W dzisiejszym dynamicznym świecie istnieje wiele profesji, które oferują wysokie wynagrodzenie i atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są najlepiej płatne zawody w Polsce i jakie umiejętności są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tych dziedzinach, to ten artykuł jest dla Was! Przedstawimy Wam najbardziej lukratywne ścieżki kariery, które mogą zapewnić zarówno stabilność finansową, jak i satysfakcję zawodową.

W jakich sektorach gospodarki zarabia się najwięcej w 2023 r.?

W naszym artykule chcemy odnosić się tylko do wiarygodnych źródeł, dlatego będziemy polegać na danych GUS. Analizując raport Głównego Urzędu Statystycznego z 20.02.2023 roku o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku, możemy zauważyć, że rok do roku zatrudnienie to wzrosło o 1,1%. Jednak o wiele ciekawiej przedstawia się wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W styczniu 2023 r. wynagrodzenie to było wyższe aż o 13,5% w porównaniu ze styczniem 2022 r. i wyniosło 6883,96 zł brutto. Co ciekawe jednak, względem grudnia 2022 r. zmniejszyło się o 6,1%. No dobrze, ale czym właściwie jest ten sektor przedsiębiorstw.

GUS zbiera dane od podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza z wybranych rodzajów PKD 2007, p liczbę pracujących w nich 10 i więcej osób. Badanie to nie obejmuje zatem administracji publicznej, edukacji, czy też opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, obejmuje za to m.in. sektory komunalne (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami), budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, transport i gospodarkę magazynową, czy też działalność usługową związaną z zakwaterowaniem i gastronomią, a także kulturą, rozrywką i kilkunastoma innymi branżami. W jakich sekcjach zarabia się najwięcej?

10 sekcji przedsiębiorstw wraz z przeciętnym wynagrodzeniem

Poniżej prezentujemy listę 10 sekcji przedsiębiorstw, w których można liczyć na najwyższe zarobki w 2023 roku. Obok sekcji prezentujemy przeciętne wynagrodzenie, co oznacza, że część osób wykonujących te zawody zarabia mniej, a część więcej.

 1. Informacja i komunikacja – 11.859,24 zł
 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 9.918,65 zł
 3. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9.331,06 zł
 4. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 9.302,83 zł
 5. Górnictwo i wydobywanie – 8.999,74 zł
 6. Obsługa rynku nieruchomości – 6.973,24 zł
 7. Transport i gospodarka magazynowa – 6.607,32 zł
 8. Handel, naprawa pojazdów samochodowych – 6.551,06 zł
 9. Przetwórstwo przemysłowe – 6.475,46 zł
 10. Budownictwo – 6.423,76 zł

(źródło: GUS, 01.2023)

Lista najbardziej opłacalnych zawodów w Polsce — ranking TOP10

Wciąż czekamy na pełny raport dotyczący struktury wynagrodzeń według zawodów obejmujący dane z października 2022. GUS zbiera te dane co dwa lata, a na prezentację najświeższego zestawienia musimy poczekać do listopada 2023. Niemniej jednak postanowiliśmy stworzyć ranking 10 z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce, na podstawie poprzedniego raportu sporządzonego przez GUS, zawierającego dane z października 2020 roku. W zestawieniu pominęliśmy przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.

TOP 10 najlepiej płatnych zawodów w Polsce i przeciętne wynagrodzenie brutto

 1. Specjaliści z dziedziny prawa (adwokaci) – 10.916,09 zł
 2. Lekarze specjaliści – 10.909,24 zł
 3. Analitycy systemów komputerowych i programiści – 10.504,38 zł
 4. Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych – 10.210,88 zł
 5. Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych – 9.425,88 zł
 6. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) – 8.883,11 zł
 7. Inżynierowie elektrotechnologii – 8.459,96 zł
 8. Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – 8.087,92 zł
 9. Nauczyciele akademiccy – 7.774,87 zł
 10. Specjaliści do spraw finansowych – 7.626,26 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Pozostałe najlepiej płatne zawody w Polsce

Wiele ofert pracy, które prezentujemy na naszym portalu, dotyczy pracowników średniego i niższego szczebla, wykonujących prace nadzorcze lub prace proste. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jakie konkretne zawody według wspomnianych już danych GUS z 2020 roku, są najbardziej opłacalne wśród tych osób.

Najlepiej płatne zawody wśród robotników przemysłowych

Poniżej znajduje się 5 najbardziej opłacalnych zawodów wśród robotników przemysłowych i rzemieślników w 2020 roku oraz ich przeciętne wynagrodzenie.

 1. Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy – 5.552,45 zł
 2. Elektrycy i elektronicy – 5.432,45 zł
 3. Mechanicy maszyn i urządzeń – 5.396,64 zł
 4. Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni – 5.222,77 zł
 5. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni – 5.046,14 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Najlepiej płatne zawody w Polsce wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń

Poniżej znajduje się 5 najbardziej opłacalnych zawodów wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń w 2020 roku oraz ich przeciętne wynagrodzenie.

 1. Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni – 7.773,45 zł
 2. Marynarze i pokrewni – 7.499,62 zł
 3. Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni – 5.910,88 zł
 4. Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych – 5.410,85 zł
 5. Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych – 5.123,27 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Najlepiej płatne zawody w Polsce wśród pracowników wykonujących prace proste

Poniżej znajduje się 5 najbardziej opłacalnych zawodów wśród wśród pracowników wykonujących prace proste w 2020 roku oraz ich przeciętne wynagrodzenie.

 1. Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe – 4.207,84 zł
 2. Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie – 4.054,62 zł
 3. Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach – 4.035,29 zł
 4. Pracownicy świadczący usługi na ulicach (robotnicy) – 4.035,29 zł
 5. Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 3.955,69 zł

(źródło: GUS, 10.2020)

Ranking najlepiej płatnych zawodów w Polsce — wnioski

Analizując powyższe dane, łatwo wyciągnąć wnioski i wskazać, które zawody w Polsce mogą liczyć na najbardziej satysfakcjonującą wysokość zarobków. Wśród tych stanowisk znaleźli się lekarze specjaliści, programiści IT, prawnicy.

Lekarz specjalista — profesja pełna wyzwań i możliwości

Jednym z najbardziej prestiżowych i najlepiej płatnych zawodów w Polsce jest praktyka lekarza specjalisty. Medycyna to dziedzina, która nie tylko wymaga ogromnego poświęcenia i pasji, ale również gwarantuje stabilność finansową. Lekarze specjaliści, tacy jak kardiolodzy, neurochirurdzy czy dermatolodzy, osiągają wysokie zarobki, będąc docenianymi za swoją wiedzę i umiejętności. Wymaga to jednak wieloletniego poświęcenia na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a także nieustannego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w trakcie całej kariery.

Programista IT — droga do sukcesu w erze cyfrowej

Współczesne społeczeństwo coraz bardziej polega na technologii, co sprawia, że inżynieria oprogramowania jest jednym z najbardziej perspektywicznych i lukratywnych zawodów. W Polsce rozwijają się liczne ośrodki IT, a zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych programistów i inżynierów jest ogromne. Posiadanie umiejętności programowania oraz zdolności analitycznych otwiera drzwi do atrakcyjnych ofert pracy w branży IT. Nie tylko można liczyć na znaczne wynagrodzenie, ale także na ciekawe projekty i dynamiczne środowisko pracy.

Prawnik — profesja z gwarancją sukcesu

Kolejnym zawodem, który cieszy się znakomitą reputacją i oferuje wysokie zarobki, jest prawnik i jak przyjrzeliśmy się różnym opiniom i wpisom w sieci, jest to prawnik specjalizujący się w obszarze korporacyjnym. W dobie rozwijającej się gospodarki i zawiłych regulacji prawnych zespół prawników specjalizujących się w prawie korporacyjnym staje się niezastąpiony dla wielu firm. Takie specjalizacje jak prawo podatkowe, prawo pracy czy prawo handlowe są szczególnie pożądane i umożliwiają osiągnięcie atrakcyjnych wynagrodzeń.

Wyżej wymienione zawody to tylko niektóre z wielu, które oferują doskonałe wynagrodzenie i perspektywy rozwoju zawodowego w Polsce. Jednak osiągnięcie sukcesu w tych dziedzinach wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia i umiejętności, ale również zaangażowania, pasji i nieustannego rozwoju. Co z mniej wymagającymi zawodami?

Wysokie wynagrodzenia w branżach budowlanych, przemysłowych, logistyce i handlu

Nie da się ukryć, że aby znaleźć się wśród najlepiej zarabiających osób w Polsce potrzeba mieć wykształcenie wyższe. Niezbędna jest szeroka wiedza z konkretnej dziedziny i umiejętności. Jednak na dobrze płatne stanowiska mogą liczyć także pracownicy wykonujący prostsze zadania. Elektrycy budowlani, mechanicy oraz operatorzy maszyn i urządzeń, kierowcy, sprzedawcy to tylko kilka wybranych zawodów, zapewniających przyzwoite wynagrodzenie. Jak to się ma do obecnego zapotrzebowania pracodawców?

Najbardziej poszukiwane zawody a wysoka pensją

Odpowiedź na pytanie o najlepiej płatne zawody w Polsce wcale nie musi być zadowalająca. Zestawiając najlepiej wynagradzane profesje z tymi, na które jest największe zapotrzebowanie, zauważymy pewne różnice. Pracodawcy potrzebują o wiele więcej pracowników przemysłowych i pracowników prac prostych niż programistów, czy prawników. Sytuację tę jasno przedstawia Barometr Zawodów.

Barometr Zawodów to badanie jakościowe, którego celem jest jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników wykonujących określone profesje. Okazuje się, że w 2023 roku na rynku pracy brakuje pracowników budowlanych, elektryków, kucharzy, lekarzy, magazynierów, mechaników, monterów i wielu innych pracowników, którzy nie znaleźli się w rankingu najlepiej opłacalnych zawodów w Polsce. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni liczyć na wysokie wynagrodzenia. Pracodawcy konkurują między sobą o pracowników zaspokajających deficytowe stanowiska, dlatego wielu z nich oferuje wynagrodzenie wyższe od przeciętnego.

Najlepiej płatne zawody w Polsce — podsumowanie

Jeśli nie masz wiedzy z obszaru prawa, nie jesteś lekarzem, ani specjalistą z branży IT, a liczysz na dobrze płatną pracę, możesz rozglądać się za ofertami pracodawców z branży logistycznej, przemysłowej czy handlowej. Jeśli chcesz wiedzieć, na co obecnie pracodawcy zwracają uwagę i czy jesteś w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby, zajrzyj na naszą stronę z ofertami pracy. Większość pracodawców poza wymaganiami prezentuje tam także stawki, jakie oferują w zamian.

Dane źródłowe: https://drive.google.com/drive/folders/1bFMi0yexL-vw5aGmG5Y6NzSjPBz_iD-K?usp=sharing