Najniższa krajowa 2023 – ile wyniesie płaca minimalna?

6 grudnia, 2022

Dlaczego w 2023 czeka nas dwukrotna podwyżka płacy minimalnej? Do tej pory najniższa krajowa była określana tylko raz do roku, a jej aktualizacja następowała z początkiem stycznia, tymczasem w 2023 roku pensja minimalna będzie podnoszona aż 2-krotnie. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jaka będzie jej wysokość.

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie 2 razy — dlaczego?

Inflacja niesie ze sobą wiele skutków dla gospodarki — nie tylko ograniczenie popytu, spadek wartości pieniądza i zmniejszenie liczby nowych kredytów, ale także dwukrotny wzrost pensji minimalnej w ciągu roku. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, dlaczego w 2023 najniższa krajowa zostanie podniesiona aż dwa razy, to wyjaśniamy, że wynika to wprost z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak możemy przeczytać w art. 3 w/w ustawy, jeżeli prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi co najmniej 105%, to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 1 stycznia i 1 lipca. Tymczasem prognozowany na 2023 wskaźnik wynosi 110%. Właśnie z tego powodu Rząd podjął decyzję o dwukrotnej podwyżce płacy minimalnej w 2023 r. Co więcej pensja minimalna, jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, będzie wyższa niż wcześniej proponowano, a wszystko za sprawą inflacji. Jednocześnie w lipcu 2023 roku minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie blisko 52% średniego wynagrodzenia prognozowanego w gospodarce narodowej na 2023 r.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2023 roku?

Z uwagi na dwa terminy podnoszenia płacy minimalnej 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów, opublikowanym 15 września 2022 roku, od 1 stycznia 2023 pensja minimalna wyniesie 3490 zł brutto, z kolei od 1 lipca 2023 r wyniesie aż 3600 zł brutto. Ten wzrost dotyczy pracowników etatowych i oznacza, że w lipcu 2023 pensja minimalna wyniesie aż 590 złotych więcej niż minimalne wynagrodzenie w 2022. Warto przy tym zauważyć, że wraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, wzrośnie także stawka godzinowa.

Płaca minimalna 2023 netto i brutto — czyli ile dostaniesz na rękę

Podawana przez Rząd wysokość najniższego wynagrodzenia w 2023 roku to kwoty brutto. Tymczasem należy zauważyć, że na kwotę wynagrodzenia brutto składa się nie tylko kwota przelewana na ROR pracownika, ale także ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy (z wyjątkiem osób zwolnionych z płatności). Dopiero po odliczeniu wszystkich składek, możesz zobaczyć swoje wynagrodzenie netto. Uwzględniając te składki, możemy zatem obliczyć, że pensja minimalna w 2023 wyniesie:

  • od 1 stycznia 2023 r. – 3490 zł brutto, czyli 2700 zł netto
  • od 1 lipca 2023 – 3600 zł brutto, czyli 2780 zł netto

Jaka minimalna stawka godzinowa 2023

Wraz ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku, zmieni się także wysokość minimalnej stawki godzinowej, która dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Nowa minimalna stawka godzinowa w 2023 r wyniesie:

  • od stycznia 2023 – 22,80 zł brutto
  • od lipca 2023 – 23,50 zł brutto

Dlaczego ustala się najniższą krajową?

Najniższa krajowa nie jest ustalana bezcelowo. Jej zadaniem jest zabezpieczenie bytu pracownika. Minimalne wynagrodzenie ma ograniczać ubóstwo i zmniejszać nierówności dochodowe. Ponadto ma pośrednie zadanie chronić pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.

Podwyżka płacy minimalnej a podwyżka wynagrodzenia

Chociaż w 2023 roku płaca minimalna wzrośnie aż dwukrotnie, nie oznacza to automatycznie podwyżki wszystkich wynagrodzeń. Minimalne wynagrodzenie przyjęte w rozporządzeniu przez Rząd mówi jedynie o tym, ile powinno wynosić i od kiedy do kiedy obowiązuje. W praktyce oznacza to, że pracodawca, który oferuje pracownikowi pracę za minimalną krajową, musi zastosować się do tego rozporządzenia. Tym samym, jeśli w umowie z pracownikiem wskazał wysokość wynagrodzenia jako „najniższa krajowa”, musi on sporządzić z nim aneks, w którym zaktualizuje wysokość wynagrodzenia. Jeśli jednak pracownik zarabia powyżej minimalnej krajowej, pracodawca nie ma obowiązku podnosić mu pensji. W praktyce jednak jest to dobry i częsty argument w rozmowie o podwyżce.
KontaktAsistwork
Asistwork to agencja pracy tymczasowej, która pomaga dotrzeć do kandydatów w 18 lokalizacjach w Polsce.
Nasze biuraGdzie nas znajdziesz?
Skontaktuj się z namiZnajdziemy rozwiązanie
Jesteśmy firmą z doświadczeniem, od 8 lat tworzymy Polski rynek. Pomagamy kandydatom w budowaniu ich kariery, a klientom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

© 2014 – 2022 Asistwork