Pit 37 – jak wypełnić i rozliczyć pit 2022/2023

10 stycznia, 2023

 

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracja podatkową w Polsce. Dotyczy ona wielu pracowników, emerytów i rencistów, ale nie wszystkich. Jeśli chcesz wiedzieć, czy dotyczy Ciebie, przeczytaj nasz artykuł. Dowiedz się jak ją rozliczać, jak wypełnić i w jaki sposób możesz ją złożyć. Ten poradnik zawiera wszystkie istotne informacje o druku PIT 37.

Druk PIT 37 – co to jest

Druk PIT-37 służy do rozliczania przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 12% lub 32%. To najczęściej składany PIT w urzędzie skarbowym, bo dotyczy wielu typowych przypadków. Tego rodzaju druk przeznaczony jest dla osób, które w roku ubiegłym uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, a ten pobierał z ich wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy. Wypełnić PIT-37 mogą osoby, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, a płatnik ich wynagrodzenia pobierał zaliczki na podatek dochodowy.

Formularz PIT 37 – dla kogo

PIT 37 wypełniają osoby pobierające wynagrodzenia pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Innymi słowy, formularz PIT-37 za 2022 rok dotyczy pracowników na umowach o pracę, zleceniobiorców, emerytów i rencistów, którzy nie rozliczają zaliczek na podatek w trakcie roku i:

 • nie doliczają dochodów małoletnich dzieci
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych
 • nie odliczają minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynku

Jak rozliczać PIT 37

Aby rozliczyć PIT 37, musisz przygotować informacje o swoich dochodach i stratach za 2022 rok, a także o rodzaju i wysokości ulg i odliczeń, z których chcesz skorzystać. Do uzyskania tych informacji posłużą Ci:

 • PIT-11 – znajdują się na nim informacje o wysokości dochodów z pracy, umów o dzieło, zlecenia, działalności wykonywanej osobiście i praw autorskich;
 • PIT-40A/11A – znajdują się na nim informacje o wysokości dochodów z emerytur, rent i zasiłków
 • PIT-R – znajdują się na nim informacje o wysokości dochodów z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

Wartości dotyczące dochodów i składek musisz przepisać z tych dokumentów do odpowiednich rubryk w formularzu PIT 37, a jeśli pobierałeś wynagrodzenie z różnych źródeł i na przykład masz kilka dokumentów PIT 11, wartości te musisz zsumować.

Przy okazji wypełniania PIT 37 możesz odliczyć:

 • Ulgi mieszkaniowe (remont, budowa), dołączając do zeznania rocznego formularz PIT-D
 • Pozostałe ulgi (Internet, ulgę na dzieci, darowizny), dołączając formularz PIT-O

Im większa ilość danych o dochodach, pobranych zaliczka i ulgach, z których chcesz skorzystać, tym większa trudność rozliczenia PIT-37. Dlatego często dobrze jest skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub wypełnić PIT-37 online, poprzez program do PIT 37, który skalkuluje odpowiednio wszystkie kwoty.

Rozliczenie PIT 37 – samodzielnie

Jeżeli w roku 2022 otrzymywałeś swoje wynagrodzenie tylko z jednego źródła i nie miałeś żadnych innych dochodów, jesteś samotny i nie korzystasz z żadnych ulg i odliczeń, to dobrym pomysłem jest skorzystanie z możliwości, jaką daje portal podatki.gov.pl i usługa Twój e-PIT. Wystarczy sprawdzić poprawność danych w dokumencie, przygotowanym przez Urząd Skarbowy, zatwierdzić i wysłać do urzędu zeznanie PIT 37 online. Do portalu zalogujesz się przez profil zaufany, a jeśli jeszcze z niego nie korzystałeś, to warto się z nim zapoznać.

Deklaracja PIT 37 – rozliczenie z małżonkiem 2023

W 2023 roku dalej możesz się rozliczyć ze współmałżonkiem. Oznacza to, że o ile Ty i Twoja żona/mąż kwalifikuje się do rozliczenia deklaracji PIT 37 za 2022 rok samodzielnie, to możecie rozliczać swoje dochody wspólnie. Jeśli jednak jedno z Was prowadziło działalność gospodarczą, możecie rozliczyć się wspólnie na PIT 36. Pamiętaj jednak, że ze wspólnego rozliczenia możesz skorzystać tylko wtedy, gdy pozostawaliście małżeństwem przez cały rok podatkowy. Innymi słowy, jeśli zawarliście małżeństwo w 2022 roku, lub rozwiązaliście wspólność majątkową, wówczas jesteście zobowiązani rozliczać się samodzielnie.

Zeznanie podatkowe PIT 37 dla samotnie wychowujących dzieci

Jeżeli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, a przy tym rodzicem lub opiekunem prawnym, to bez względu na Twój stan cywilny (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji lub związku, w którym drugi rodzic pozbawiony jest praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności) możesz rozliczyć się na formularzu PIT 37.

Rozliczenie to jest możliwe, w przypadku:

 • dzieci małoletnich,
 • dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na wiek,
 • dzieci do 25 roku życia, pobierające naukę w szkołach i podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Rozliczenie PIT 37 bez dochodu

Trudno rozliczyć podatek, który nie został zapłacony. Jeśli w roku ubiegłym nie otrzymywałeś żadnych dochodów i nie prowadziłeś działalności zarobkowej, to jesteś zwolniony z obowiązku składania deklaracji PIT. PIT-37 składają jedynie te osoby, których płatnicy wynagrodzeń, pobierali zaliczki na podatek dochodowy. Innymi słowy, nie musisz składać żadnego zeznania podatkowe za rok ubiegły.

Rozliczenie PIT-37 za 2022 – jak wypełnić

Rozliczenie deklaracji PIT-37, jak każdej innej, nie należy do najłatwiejszych zadań, zwłaszcza jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, otrzymywałeś dochody więcej niż jednego źródła, uwzględniasz rozliczenie straty z lat ubiegłych, lub korzystasz z ulg i odliczeń. Pomimo że Ministerstwo Finansów udostępnia instrukcję do PITu 37, która ma Ci ułatwić jego wypełnienie, to dla osób, które nigdy tego nie robiły, nie jest ona czytelna.

Ponadto trzeba pamiętać, że błędy w zeznaniu mogą zostać potraktowane jako próbę oszukania Państwa i zostać ukarane, dlatego też często lepiej jest znaleźć osobę, która zna się na zeznaniach podatkowych i pomoże Ci wypełnić PIT 37 lub powierzyć rozliczenie pracownikom biura rachunkowego. Pomocny może się także okazać program PIT, który łatwo znajdziesz w sieci i po wpisaniu wszystkich potrzebnych informacji, wypełni PIT za Ciebie, a Ty będziesz mógł je już tylko wydrukować i dostarczyć do Urzędu lub przesłać przez Internet.

PIT 11 a PIT 37

PIT-11 to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy czy też zleceniodawcy, w którym znajdują się informacje o uzyskanych dochodach i zaliczkach pobranych przez płatnika na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także informacje o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ten dokument każdy płatnik sporządza osobno, dlatego za dany rok podatkowy możesz otrzymać ich kilka.

Deklaracja PIT-37 to rozliczenie, które sporządzasz samodzielnie, uwzględniając informacje ze wszystkich zebranych dokumentów PIT-11. PIT-11 jest informacją dla Ciebie, natomiast PIT-37 sporządzasz, aby złożyć go w Urzędzie Skarbowym.

Jakie ulgi można odliczyć w PIT 37 za 2022

Ulgi podatkowe pozwalają obniżyć podatek dochodowy, należny Państwu. Korzystając z ulg i odliczeń, możesz zatem odzyskać część zapłaconych już zaliczek lub zmniejszyć kwotę ewentualnej dopłaty. W 2023 roku możesz skorzystać z poniższych ulg i odliczeń:

 • Ulga za Internet/internetowa – do 760 zł
 • Ulga rehabilitacyjna – kwota uzależniona od kategorii
 • Ulga prorodzinna – zależna od ilości dzieci
 • Ulga dla krwiodawców
 • Ulga na nowe technologie
 • Ulga odsetkowa
 • Darowizny kościelne
 • Darowizny na cele pożytku publicznego
 • Darowizny na cele edukacyjne dla szkół
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • Odliczenie składek społecznych
 • Odliczenie składek zdrowotnych
 • Wpłaty na IKZE
 • Darowizna na cele walki z COVID-19
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Darowizna komputerów przenośnych na rzecz placówek oświatowych
 • Ulga dla młodych
 • Ulga dla pracujących seniorów
 • Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych

Jak złożyć deklarację PIT 37

Gdy przygotujesz już swoje zeznanie podatkowe za 2022 rok, to musisz je przekazać do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem urzędu skarbowego, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub bezpośrednio przez Internet. Musisz pamiętać, że składając PIT, należy dołączyć do niego wszystkie informacje o ulgach i odliczeniach sporządzone na formularzach PIT-D i PIT-O. Zeznanie podatkowe PIT-37 do urzędu skarbowego możesz złożyć w sposób tradycyjny lub przez Internet.

Złożenie PIT 37 w Urzędzie Skarbowym

PIT-37 za rok 2022 możesz złożyć osobiście, odwiedzając urząd skarbowy lub wysyłając go pocztą, listem poleconym. Musisz jednak pamiętać o zachowaniu terminu składania deklaracji. Warto także wspomnieć, że deklaracje PIT w wersji papierowej, składane tradycyjną metodą, zwykle rozliczane są dłużej, co oznacza, że termin otrzymania ewentualnego należnego zwrotu będzie dłuższy. Z kolei, jeśli w wyniku rozliczenia konieczna jest dopłata do podatku, musisz jej dokonać przed złożeniem zeznania tak, aby przekazać potwierdzenie jego zapłaty to urzędu.

Złożenie PIT 37 przez Internet

Podatnicy coraz chętniej składają rozliczenie PIT-37 online. Nic w tym dziwnego, bo rozliczenie przez Internet to wygodna opcja, a ewentualny zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy, często wypłacany jest szybciej (chociaż nie jest to regułą). Jeśli korzystasz z usługi Twój e-Pit rządowego portalu podatki.gov.pl, to złożenie deklaracji PIT 37 w 2023 roku jest bardzo proste. Wystarczy kilka kliknięć. Jeśli z kolei korzystać z różnych programów do rozliczania zeznań, które umożliwiają wysyłkę PIT-37 przez Internet to zwykle po wypełnieniu deklaracji wystarczy kliknięcie przycisku wyślij.

Deklaracja PIT-37 za 2022/2023 – do kiedy

PIT-37 może być składany w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia każdego roku. Jednakże istnieją wyjątki, takie jak przy składaniu PIT 37 za 2022 r. PIT-37 w 2023 roku należy złożyć do 02.05.2023, a wszystko dlatego, że 30 kwietnia, podobnie jak 1 maja jest dniem wolnym od pracy. Należy przy tym pamiętać, że złożenie deklaracji późniejszy terminie podlega konsekwencjom karno-skarbowym i może wiązać się z koniecznością zapłaty odsetek, a w przypadku całkowitemu zatajeniu podatku karze grzywny lub pozbawienia wolności.

KontaktAsistwork
Asistwork to agencja pracy tymczasowej, która pomaga dotrzeć do kandydatów w 18 lokalizacjach w Polsce.
Nasze biuraGdzie nas znajdziesz?
Skontaktuj się z namiZnajdziemy rozwiązanie
Jesteśmy firmą z doświadczeniem, od 8 lat tworzymy Polski rynek. Pomagamy kandydatom w budowaniu ich kariery, a klientom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

© 2014 – 2022 Asistwork