Jaka jest minimalna stawka godzinowa w 2023?

17 stycznia, 2023

 

2023 rok przynosi spore zmiany w wynagrodzeniach. Zapowiadana dwukrotna podwyżka najniższej krajowej to tylko część z nich, ale przekłada się ona jednocześnie na zwiększenie minimalnej stawki godzinowej, co wraz z podniesieniem kwoty wolnej od podatku i zmniejszeniem PIT z 17 do 12% dla osób z dochodami nieprzekraczającymi 120 000 zł rocznie sprawia, że w kieszeniach wielu pracowników pozostanie więcej pieniędzy. Ile zatem wynosi minimalna stawka godzinowa w 2023?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 r

Wysokość minimalnej stawki godzinowej uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chociaż nie bezpośrednio, to jednak wpływa ono na jej obliczanie. Stawka minimalna to iloraz minimalnego wynagrodzenia brutto podzielonego przez liczbę godzin pracy w danym okresie, ale uśredniony. Co więcej, jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik będący ilorazem minimalnego wynagrodzenia rok do roku. Dlatego, zanim odpowiemy, ile wynosi minimalna stawka godzinowa dla określonych umów, opowiedzmy, czym jest i jak minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2023 roku.

Czym jest płaca minimalna, czyli minimalne wynagrodzenie za pracę

Płaca minimalna to nic innego jak minimalne wynagrodzenie ustalane rok do roku przez Rząd. Ustalona kwota minimalnego wynagrodzenia jest obowiązująca dla pracodawców, co oznacza, że muszą oni wypłacać swoim pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin na umowie o pracę wynagrodzenie przynajmniej w jej wysokości. Z kolei, jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, to wysokość wynagrodzenia ustala się wprost proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Założeniem płacy minimalnej jest zatem zapewnienie każdemu pracownikowi godnych zarobków, które zapewniają określoną jakość życia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023

Minimalne wynagrodzenie podnoszone jest rok do roku, ale na 2023 zaplanowano aż dwie podwyżki. O tym, dlaczego tak się dzieje, pisaliśmy w artykule o najniższej krajowej. Warto jednak wspomnieć, że początkowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów zakładał ustalenie najniższej krajowej na poziomie 3383 zł brutto od stycznia i 3450 zł brutto od lipca. Jednakże wciąż galopująca inflacja spowodowała, że zdecydowano się podnieść te kwoty do:

 • 3490 zł brutto od 1 stycznia 2023 r.
 • 3600 zł brutto od 1 lipca 2023 r.

O ile jednak minimalne wynagrodzenie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, o tyle nie dotyczy bezpośrednio osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, ale pośrednio przekłada się na wzrost stawek godzinowych.

Jaka jest minimalna stawka godzinowa w 2023?

Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku przekłada się na dwukrotny wzrost minimalnej stawki godzinowej. W 2022 minimalna stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł brutto, z kolei w 2023 wyniesie:

 • 22,80 zł brutto od 1 stycznia 2023 r., co oznacza wzrost o 15,7% w porównaniu do stawki z 2022;
 • 23,50 zł brutto od 1 lipca 2023 r., co oznacza wzrost o 19,3% w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2022 r.

Jakich umów dotyczy minimalna stawka godzinowa 2023

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że nie do wszystkich. W 2023 dotyczy ona jedynie:

 • umów zlecenia (art. 734 Kodeksu Cywilnego)
 • umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu Cywilnego).

Co więcej, minimalna stawka godzinowa nie dotyczy wszystkich umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Istnieją pewne wyłączenia, m.in. jeżeli:

 • przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia oraz przysługuje mu wynagrodzenie prowizyjne;
 • umowa dotyczy usług opiekuńczych i bytowych realizowanych przez rodzinne domy pomocy;
 • umowa dotyczy usług polegających na sprawowaniu opieki nad osobami podczas wypoczynków lub wycieczek przez okres dłuższy niż 1 doba

Więcej wyłączeń znajdziesz w art. 8d Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie — komu przysługuje

Wiesz już, że minimalna stawka godzinowa dotyczy określonych umów cywilnoprawnych, ale nie przysługuje ona każdemu. Prawo do otrzymywania wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych mają:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście wykonujące zadania wynikające z umowy.

Wynagrodzenie minimalne a minimalna stawka godzinowa 2023

Przyjęte przez Rząd i przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki społecznej rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. określa, że zarówno płaca minimalna w 2023 roku, jak i minimalna stawka godzinowa wzrośnie aż dwukrotnie. Warto o tym pamiętać przy uzgadnianiu warunków zatrudnienia z pracodawcą. Jeżeli poszukujesz pracy na umowę zlecenie, sprawdź najnowsze oferty pracy na naszym portalu.

KontaktAsistwork
Asistwork to agencja pracy tymczasowej, która pomaga dotrzeć do kandydatów w 18 lokalizacjach w Polsce.
Nasze biuraGdzie nas znajdziesz?
Skontaktuj się z namiZnajdziemy rozwiązanie
Jesteśmy firmą z doświadczeniem, od 8 lat tworzymy Polski rynek. Pomagamy kandydatom w budowaniu ich kariery, a klientom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

© 2014 – 2022 Asistwork