Umiejętności miękkie – dlaczego są istotne

18 maja, 2021

Umiejętności pełnią kluczową rolę w rozwoju kariery zawodowej. Dzieli się je na kompetencje miękkie i twarde. Jeśli zastanawiasz się, czym są i czym charakteryzują się umiejętności miękkie, przeczytaj ten artykuł. Przekonaj się, że warto rozwijać się w tym obszarze.

Co to są miękkie kompetencje

Kompetencje miękkie (ang. soft skills) to termin używany mniej więcej od połowy XX wieku w odniesieniu do umiejętności, które są:

 • uniwersalne, a więc w dużym stopniu niezależne od wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska,
 • subiektywne w ocenie, bardzo często niemierzalne lub umowne,
 • interpersonalne – związane bardziej z relacjami międzyludzkimi niż konkretnym zajęciem.

Szukasz przykładów, które pozwolą szybko rozróżnić kompetencje miękkie od twarde? Oto podpowiedź. Kompetencjami twardymi nazwiemy chociażby obsługę specjalistycznej maszyny, pisanie tekstów na zlecenie, tłumaczenia z języków obcych czy znajomość oprogramowania komputerowego. Tymczasem kompetencje miękkie obejmują osobiste umiejętności wykraczające poza karierę zawodową. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych soft skills, które warto w sobie doskonalić.

Najważniejsze kompetencje miękkie

 • Kreatywność – bogata wyobraźnia i umiejętność przedstawiania swoich pomysłów.
 • Logiczne, analityczne myślenie.
 • Zdolność do motywowania – siebie oraz innych osób.
 • Praca zespołowa.
 • Autoprezentacja.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Perswazja – umiejętność wpływania na innych i przekonywania do swoich racji.
 • Asertywność.
 • Ambicja i chęć nieustannego rozwoju osobistego.
 • Bezproblemowa adaptacja w nowych środowiskach.
 • Rozwiązywanie sporów i łagodzenie konfliktów.
 • Terminowość w realizacji projektów.
 • Innowacyjne podejście do wykonywanych obowiązków.
 • Kultura osobista w formalnych i nieformalnych sytuacjach.

Znaczenie kompetencji miękkich w karierze zawodowej

Jeśli dążysz do rozwoju osobistego, pielęgnuj w sobie wszystkie wskazane wyżej umiejętności miękkie. To żmudny, długotrwały proces, który zajmuje całe lata. Nikt z nas nie jest idealnym człowiekiem ani perfekcyjnym pracownikiem – zawsze są obszary, w których da się wskazać pewne deficyty i aspekty do poprawy.

Pamiętaj, że posiadanie wielu kompetencji miękkich daje Ci przewagę nad innymi kandydatami na dane stanowisko czy bezpośrednią konkurencją w biznesie. Dlaczego? Ponieważ wiele osób skupia się na kompetencjach twardych, zapominając, jak wiele zależy od budowania relacji interpersonalnych.

Przykładowo, możesz mieć dyplom najlepszej uczelni na świecie czy certyfikat ukończenia dziesiątek kursu, ale co z tego, skoro nie dysponujesz umiejętnościami komunikacyjnymi, które pozwalają przedstawić się przed gronem współpracowników czy klientów i przekonać do określonego działania?

Czasami w karierze zawodowej decydują pojedyncze sytuacje, zachowania czy okoliczności. Nie należy zaniedbywać zawodowych umiejętności, ale zwróć uwagę, że sukces odnosi się właśnie poprzez odpowiednie wykorzystanie kompetencji osobistych i międzyludzkich. Tych, które trudniej zdefiniować czy ująć w sztywne ramy.