Umowa o pracę tymczasową a prawa rodzicielskie

7 listopada, 2023

W dzisiejszych czasach rynek pracy jest niezwykle elastyczny i dynamiczny. W związku z tym wiele osób decyduje się na pracę tymczasową za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Jest to opcja, która pozwala na dostosowanie zatrudnienia do bieżących potrzeb i umożliwia pracownikom większą elastyczność w zarządzaniu swoim czasem. Jednakże prawa pracowników tymczasowych, zwłaszcza tych będących w ciąży, budzą wiele pytań i wątpliwości. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak praca tymczasowa wpływa na prawa rodzicielskie.

Zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej a prawa rodzicielskie

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej niesie za sobą szereg korzyści, ale również pewne wyzwania, zwłaszcza w kontekście praw rodzicielskich. Aby odpowiednio zabezpieczyć interesy pracownic i pracowników będących w okresie oczekiwania na dziecko, warto zaznajomić się z obowiązującymi przepisami.

Na początek zaznaczmy, że praca tymczasowa, czyli praca za pośrednictwem agencji ma charakter czasowy. Pracownik nie może przy tym świadczyć pracy na rzecz pracodawcy użytkownika dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, o czym niejednokrotnie pisaliśmy już w innych artykułach na naszym blogu.

Umowa o pracę tymczasową zawierana z agencją jest jednak umową o pracę, która w dużej mierze pokrywa się z prawami i obowiązkami pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę na czas określony. Dlatego też wiele uprawnień dla pracowników chcących skorzystać z praw rodzicielskich jest identyczna w obu przypadkach.

Uprawnienia pracownic w ciąży zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej

Pierwszym i najważniejszym aspektem, na który chcemy zwrócić uwagę, są uprawnienia pracownic w ciąży zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej. Od 1 czerwca 2017 roku, pracownice tymczasowe, których umowa o pracę uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, mogą liczyć na automatyczne przedłużenie umowy do dnia porodu. Warto nadmienić, że ta sytuacja dotyczy pracownic, które zostały skierowane do pracy u danego pracodawcy przez agencję na okres nie krótszy niż 2 miesiące.

Ta istotna zmiana przyniosła harmonizację praw pracownic w ciąży pracujących tymczasowo z tymi zatrudnionymi na umowach stałych. Jest to także krok w kierunku zapewnienia większej ochrony pracownikom tymczasowym oraz ograniczenia nadużyć w tym zakresie.

W stosunku do pracownic zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej stosuje się takie same przepisy ochronne jak w stosunku do kobiet zatrudnionych bezpośrednio. Dlatego pracownicy tymczasowej w ciąży przysługuje między innymi prawo do zwolnienia chorobowego.

Zwolnienie chorobowe

Ciężarna pracownica tymczasowa może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego tak samo, jak pracownica zatrudniona „na stałe”. Taka pracownica podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, w związku z czym ma także prawo do zasiłku chorobowego. Dodajmy, że prawo do tego zasiłku nabywa każdy z pracowników po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Warunki pracy

Także podobnie jak pracownica zatrudniona na stałe, ciężarna kobieta zatrudniona na umowę tymczasową nie może:

  • dźwigać ciężkich rzeczy,
  • pracować w warunkach szkodliwych,
  • pracować w porze nocnej (21:00 – 7:00).

Zasiłek macierzyński w pracy tymczasowej

Kolejnym ważnym aspektem jest zasiłek macierzyński. Jak już wspomnieliśmy, jeśli jesteś pracownicą tymczasową i urodziłaś dziecko, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Za wypłatę tego zasiłku odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co ważne, nawet jeśli pracownica urodziła dziecko w ostatnim dniu zatrudnienia, nabywa prawo do zasiłku.

Urlop rodzicielski w pracy tymczasowej

Kolejnym ważnym aspektem jest urlop rodzicielski. Pracownicy tymczasowi także mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego, który jest zgodny z ogólnymi przepisami dotyczącymi prawa do urlopu. Jest to ważny element, zapewniający równość i sprawiedliwość w zakresie praw rodzicielskich, także w kontekście pracy tymczasowej. Co zatem idzie, przepisy te dotyczą zarówno matki, jak i ojców, a więc zarówno urlopu macierzyńskiego, jak i ojcowskiego.

Praca tymczasowa a prawa rodzicielskie — podsumowanie

Zatrudnienie tymczasowe staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem na rynku pracy. Dzięki nowym regulacjom prawnym pracownicy tymczasowi mogą cieszyć się rozszerzonymi prawami rodzicielskimi, co uczyniło pracę tymczasową atrakcyjniejszą opcją dla wielu osób.

Agencje pracy tymczasowej mają obowiązek nie tylko informować swoich pracowników o obowiązujących przepisach, ale także dbać o ich prawidłowe wdrożenie w praktyce. Zwracając uwagę na prawa rodzicielskie, praca tymczasowa staje się bardziej humanitarna i zgodna z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy.

W AsistWork zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów. Jeśli zależy Ci na odpowiedzialnym pracodawcy, przejrzyj nasze oferty pracy, a być może znajdziesz zatrudnienie odpowiadające Twoim potrzebom.


meta title:

Umowa o pracę tymczasową a prawa rodzicielskie

meta description:

Czy pracownik tymczasowy ma takie same prawa rodzicielskie, jak pracownik zatrudniony bezpośrednio? Sprawdź, jakie są prawa pracownicy. Czytaj