Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co musisz wiedzieć

8 czerwca, 2023

Praca tymczasowa to popularna forma zatrudnienia, która daje dużą elastyczność zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Jednak to nie on zawiera z pracownikiem umowę. W tym artykule wyjaśniamy, kto jest rzeczywistym pracodawcą pracownika tymczasowego. Przeczytaj, a dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o umowie o pracę tymczasową.

Praca tymczasowa — definicja wg ustawy

Praca tymczasowa jest coraz popularniejszą formą zatrudnienia, która daje pracownikom większą elastyczność i możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Umowa o pracę tymczasową regulowana jest przepisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (z późn. zm.).

Pojęcie pracy tymczasowej wyjaśnia definicja zawarta w Art. 2 pkt 3 ustawy, który brzmi:

praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

 1. a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 2. b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 3. c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę tymczasową. Jest on rekrutowany przez agencję pracy tymczasowej i delegowany do pracy u pracodawcy-użytkownika. Pracownik tymczasowy ma takie same prawa i obowiązki jak pracownik zatrudniony na podstawie „zwykłej” umowy o pracę.

Kim jest pracodawca-użytkownik?

Pracodawca-użytkownik to firma lub instytucja, która korzysta z usług agencji pracy tymczasowej i deleguje zatrudnienie pracowników tymczasowych. Pracodawca-użytkownik ma obowiązek zapewnić pracownikom tymczasowym warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami.

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej pełni rolę pośrednika między pracownikami a pracodawcami-użytkownikami. Jej zadaniem jest rekrutowanie, selekcjonowanie oraz delegowanie pracowników tymczasowych do firm, które potrzebują tymczasowej siły roboczej. Agencja odpowiedzialna jest również za zawieranie umów o pracę tymczasową, administrację związanych z tym dokumentów oraz wypłacanie wynagrodzeń pracownikom tymczasowym.

Czym umowa o pracę tymczasową różni się od „zwykłej” umowy o pracę?

Umowa o pracę tymczasową różni się od „zwykłej” umowy o pracę przede wszystkim tym, że jest zawierana na określony czas. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany na czas określony, który wynika z potrzeb pracodawcy-użytkownika. Ponadto umowa o pracę tymczasową zawierana jest między trzema stronami: pracownikiem tymczasowym, agencją pracy tymczasowej i pracodawcą-użytkownikiem.

Jakie elementy musi zawierać umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową powinna zawierać kluczowe elementy, takie jak:

 • dane identyfikacyjne stron umowy,
 • określenie miejsca wykonywania pracy,
 • rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • czas trwania umowy
 • oraz zasady rozwiązania umowy.

Na jaki okres może być zawarta umowa o pracę tymczasową?

Jedna umowa o pracę tymczasową może być zawarta na okres od 1 dnia do max. 36 miesięcy. Przy czym, pracownik tymczasowy nie może być delegowany do pracy u jednego pracodawcy-użytkownika na okres dłuższy niż:

 • łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Po okresie 36 miesięcy musi nastąpić 18 miesięcy przerwy, aby pracownik tymczasowy ponownie mógł wykonywać pracę na rzecz tego pracodawcy.
 • łącznie 36 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy tylko, jeśli pracownik tymczasowy skierowany jest do wykonywania zadań nieobecnego pracownika, zatrudnionego u pracodawcy użytkownika przez niego samego. Po okresie 36 miesięcy musi nastąpić 36 miesięcy przerwy, aby pracownik tymczasowy ponownie mógł wykonywać pracę na rzecz tego pracodawcy.

Nie ma jednak limitu co do ilości zawieranych umów o pracę tymczasową. Oznacza to, że po zakończeniu jednej umowy, można zawrzeć kolejną, z zachowaniem powyższych limitów.

Jak długo można pracować u jednego pracodawcy-użytkownika?

Pracownik tymczasowy może pracować u jednego pracodawcy-użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy lub 36 miesięcy, jeśli wykonuje pracę nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę-użytkownika. Po upływie tego czasu pracownik tymczasowy musi zostać oddelegowany do pracy u innego pracodawcy.

Jak długo można pracować przez jedną agencję pracy tymczasowej?

Nie ma ograniczenia co do czasu, przez jaki pracownik tymczasowy może być zatrudniany przez jedną agencję pracy tymczasowej. Może ona go delegować do pracy u różnych pracodawców-użytkowników, dopóki nieprzekroczony zostanie limit pracy u jednego pracodawcy.

Czy praca tymczasowa liczy się do stażu pracy?

Tak, praca tymczasowa zalicza się do stażu pracy. Wynika to z faktu, że pracownik tymczasowy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, która podlega takim samym przepisom jak „zwykła” umowa o pracę.

Czy pracując na umowę tymczasową można iść na urlop?

Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu podobnie jak pracownicy zatrudnieni na podstawie „zwykłej” umowy o pracę. Przy czym długość należnego urlopu liczy się nieco inaczej. Pracownik tymczasowy po każdym pełnym miesiącu przepracowanym na umowie o pracę tymczasową zyskuje prawo do 2 dni urlopu.

Praca tymczasowa a ciąża – czy pracodawca może zwolnić ciężarną?

Pracodawca-użytkownik nie może zwolnić pracownicy tymczasowej ze względu na ciążę. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zwolnienie ciężarnej pracownicy tymczasowej jest niedopuszczalne. Pracownica tymczasowa ma takie same prawa ochrony w ciąży, jak pracownica zatrudniona na stałe.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie – czy jest możliwe?

Pracownik tymczasowy ma prawo do zwolnienia lekarskiego na takich samych zasadach, jak pracownicy zatrudnieni na podstawie „zwykłej” umowy o pracę. W przypadku choroby lub kontuzji pracownik tymczasowy może wystąpić o zwolnienie lekarskie i korzystać z zasiłku chorobowego. Warto pamiętać, że podstawą prawa do zasiłku jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe do ZUS.

Kto płaci składki ZUS na umowę o pracę tymczasową?

Składki ZUS na umowę o pracę tymczasową są płacone przez agencję pracy tymczasowej. Agencja jest odpowiedzialna za odprowadzenie odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od wynagrodzenia pracownika tymczasowego. Warto jednak mieć na uwadzę, że agencja rozlicza się na podstawie odrębnej umowy z pracodawcą-użytkownikiem, który jest jej klientem. W toku ustaleń agencja otrzymuje środki na pokrycie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia za pracownika tymczasowego od pracodawcy-użytkownika.

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom tymczasowym?

Pracownicy tymczasowi mają prawo do wynagrodzenia za pracę, które jest porównywalne do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie „zwykłej” umowy o pracę. Wynagrodzenie zależy od rodzaju wykonywanej pracy, umowy zawartej z agencją pracy tymczasowej oraz warunków panujących na rynku pracy.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową zależy od czasu trwania umowy i jest zgodny z przepisami Kodeksu pracy. W przypadku umowy o pracę tymczasową zawartej na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni, gdy umowa o pracę została zawarta na okres do 2 tygodni;
 • 1 tydzień, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Umowa o pracę tymczasową – komu się opłaca?

Umowa o pracę tymczasową może być korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Pracownikom tymczasowym daje ona możliwość elastycznego zatrudnienia, zdobycia nowego doświadczenia zawodowego oraz dostępu do różnych miejsc pracy. Pracodawcy-użytkownicy mogą korzystać z tymczasowej siły roboczej, dostosowywać liczbę pracowników do zmieniających się potrzeb oraz ograniczać koszty związane z zatrudnianiem pracowników na stałe.

Szukasz pracy tymczasowej? Zawrzyj umowę z AsistWork

AsistWork od lat zajmuje się rekrutacją pracowników tymczasowych. Jesteśmy profesjonalną agencją, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm z różnych branż i rekrutuje dla nich pracowników. Jeżeli interesuje Cię praca sezonowa, sprawdź nasze aktualne oferty pracy tymczasowej.