Agencja pracy tymczasowej — jak działa?

15 czerwca, 2023

Praca tymczasowa stała się popularnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Firmy takie jak AsistWork oferują szeroki zakres usług związanych z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Tylko jak dokładnie działa agencja pracy tymczasowej? Czym jest praca tymczasowa i jakie są jej korzyści? Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Co to jest praca tymczasowa w świetle ustawy

Praca tymczasowa jest uregulowana przez polskie prawo, a jej zasady są określone w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według definicji zawartej w tej Ustawie praca tymczasowa to sytuacja, w której pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i delegowany do pracy u innego pracodawcy, zwanego pracodawcą użytkownikiem. Umowa między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym jest nazywana umową o pracę tymczasową.

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej, taka jak AsistWork, pełni istotną funkcję pośrednika między pracownikiem a pracodawcą. Jej głównym zadaniem jest znalezienie odpowiednich pracowników dla klientów, czyli firm poszukujących tymczasowego personelu. Agencje pracy tymczasowej prowadzą proces rekrutacji, weryfikują kwalifikacje i doświadczenie kandydatów oraz organizują szkolenia, jeśli jest to wymagane.

Ponadto agencje zajmują się administracją związaną z zatrudnieniem pracowników, taką jak zawieranie umów, rozliczenia finansowe i rozwiązywanie większości problemów związanych z zatrudnieniem.

Ponieważ agencja pracy zawiera umowę zarówno z pracownikiem, jak i ze swoim klientem, który staje się pracodawcą użytkownikiem, mówimy o relacji trójstronnej.

Czym jest relacja trójstronna?

Relacja trójstronna to kluczowy element pracy tymczasowej. Oparta jest bowiem o trzy podmioty: agencję pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcę użytkownika, czyli pracodawcę, u którego pracownik tymczasowy jest delegowany do pracy.

W umowie z pracownikiem określa się warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, zakres obowiązków, długość umowy i wszelkie inne aspekty dotyczące pracy. W umowie między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy ustala się z kolei wcześniej wszystkie warunki współpracy i zatrudnienia pracownika.

Kto może zostać klientem agencji pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej takie jak AsistWork obsługują różne branże i sektory. Jej klientami mogą być zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Firmy, które mają zmienne potrzeby kadrowe lub potrzebują pracowników na krótkoterminowe projekty, często korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Najczęściej związane jest to z sezonowością i czasowym zwiększonym zapotrzebowaniem na pracę, na przykład w okresie przedświątecznym, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia produkcji jakichś dóbr lub zwiększone zapotrzebowanie na obsługę klienta.

Kogo zatrudnia agencja pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych, którzy są delegowani do pracy u klientów agencji. Pracownicy tymczasowi mogą mieć różne umiejętności i kwalifikacje, co pozwala agencji na dostarczanie personelu do różnych sektorów, takich jak przemysł, logistyka, obsługa klienta, IT i wiele innych.

Umowa o pracę tymczasową — jak zatrudnia agencja?

Agencje pracy tymczasowej zawierają umowy o pracę tymczasową z pracownikami, którzy zgłaszają zainteresowanie podjęciem pracy tymczasowej. Umowa o pracę tymczasową określa wszystkie warunki zatrudnienia, takie jak czas pracy, wynagrodzenie, ewentualne dodatki czy świadczenia socjalne. Pracownik tymczasowy zostaje następnie delegowany do pracy u klienta agencji, gdzie realizuje powierzone mu zadania przez ustalony okres czasu.

Jakie są główne różnice między „zwykłą” umową o pracę a pracą tymczasową?

Główną różnicą między „zwykłą” umową o pracę a pracą tymczasową jest to, że w przypadku pracy tymczasowej pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, a nie bezpośrednio przez użytkownika. Umowa o pracę tymczasową jest również czasowo ograniczona i zwykle kończy się po zrealizowaniu określonego projektu lub osiągnięciu ustalonego terminu. Dlatego z pracownikiem zawierana jest umowa na czas określony. Ponadto pracownik tymczasowy może pracować dla różnych klientów agencji, co daje mu większą elastyczność zawodową.

Jak długo można pracować przez agencję pracy?

Czas trwania pracy tymczasowej zależy od potrzeb klienta oraz umowy między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym. Może to być krótkoterminowe zatrudnienie na kilka dni lub tygodni, ale także długoterminowe umowy na kilka miesięcy lub nawet lat. Długość zatrudnienia zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb obu stron.

Ważne jest jednak to, że jeden pracownik u jednego pracodawcy użytkownika nie może być zatrudniony przez okres dłuższy niż:

  • 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy;
  • 36 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy, jeśli pracownik tymczasowy skierowany jest do wykonywania zadań nieobecnego pracownika, zatrudnionego u pracodawcy użytkownika przez niego samego.

Ile płacą agencje pracy tymczasowej?

Wysokość wynagrodzenia pracowników tymczasowych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, umiejętności i doświadczenia pracownika, lokalizacja oraz ustalenia między agencją a pracodawcą użytkownikiem a agencją i pracownikiem tymczasowym.

Agencje pracy tymczasowej starają się zapewnić uczciwe i konkurencyjne stawki wynagrodzenia, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne i standardy branżowe.

Czy pracując przez agencję pracy można chodzić na urlopy?

Pracownicy tymczasowi mają takie same prawa do urlopu, jak pracownicy zatrudnieni na podstawie „zwykłych” umów o pracę. Jednak inaczej niż w przypadku “zwykłych” umów o pracę liczy się należny czas urlopu. W przypadku umów o pracę tymczasową, za każdy 1 przepracowany miesiąc pracownikowi tymczasowemu przysługują 2 dni urlopu.

Zwolnienie lekarskie podczas pracy w agencji pracy tymczasowej — czy jest możliwe?

Pracownicy tymczasowi mają prawo do zwolnienia lekarskiego, jeśli zostaną objęci ubezpieczeniem chorobowym. Wówczas, podczas gdy spotka ich choroba lub doznają urazu, mogą udać się na zwolnienie lekarskie i nabrać sił na powrót do pracy.

Zwolnienie lekarskie dla pracowników tymczasowych jest uregulowane przepisami prawa pracy i powinno być traktowane tak samo jak w przypadku „zwykłych” pracowników.

Komu opłaca się pracować przez agencję pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa może być korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Pracownikom daje to możliwość elastycznego zatrudnienia, zdobycia nowego doświadczenia zawodowego oraz być wstępem do stałego zatrudnienia. Pracodawcy mogą skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej w celu zaspokojenia tymczasowych potrzeb kadrowych, redukcji kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem oraz zwiększenia elastyczności w zarządzaniu personelem.

Szukasz pracy tymczasowej? Sprawdź ofert naszej agencji

Agencje pracy tymczasowej, takie jak AsistWork, działają jako pośrednicy pomiędzy pracownikami tymczasowymi a swoimi klientami, oferując kompleksowe usługi związane z rekrutacją i zatrudnianiem.

Praca tymczasowa jest uregulowana prawnie i daje pracownikom oraz pracodawcom wiele korzyści. Jeżeli szukasz zatrudnienia sezonowego, sprawdź nasze aktualne oferty pracy.