Uprawnienia UDT – czym są i jak je zdobyć?

7 lutego, 2023

Jeśli pracujesz lub pracowałeś jako magazynier prawdopodobnie spotkałeś się z terminem uprawnień UDT, ale być może nie wiesz, czym one są, jakie korzyści dzięki nim zyskujesz i jak je zdobyć. Dlatego w poniższym artykule zebraliśmy odpowiedzi na pytania związane z tego typu uprawnieniami. Przeczytaj.

Czym są uprawnienia UDT

UDT to Urząd Dozoru Technicznego, którego uprawnienia i zakres działalności opisany jest w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (ze zmianami z dnia 9 listopada 2018 r.). Urząd ten jest państwową instytucją, która w ramach swoich uprawnień może kontrolować różne urządzenia (pełna lista urządzeń została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.). Jednym z takich urządzeń są wózki jezdniowe podnośnikowe, które wykorzystuje się w pracy w magazynie i to właśnie do obsługi tego typu urządzeń potrzebne są uprawnienia UDT, które potwierdzają umiejętność obsługi wózka widłowego.

Kiedy wymagane są uprawnienia UDT

Osoba, która chce pracować w magazynie i obsługiwać wózki jezdniowe, zobowiązana jest do posiadania uprawnień UDT. Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszystkie uprawnienia są takie same, niektóre mogą dotyczyć tylko określonego rodzaju wózków. Wózki jezdniowe, jakie wykorzystuje się do prac magazynowych, a więc załadunku, rozładunku i ustawiania towaru na regałach, mogą bowiem być zasilane napędem elektrycznym lub spalinowym, a z uwagi na ich różną funkcjonalność, wyróżniamy ich 4 rodzaje, w tym:

  • wózki paletowe z napędem,
  • wózki widłowe,
  • wózki boczne,
  • wózki przegubowe.

Co dają uprawnienia na wózki widłowe

Bez wątpienia umiejętność posługiwania się wózkami jezdnymi, a przy tym posiadanie uprawnień UDT podwyższa kwalifikację pracownika magazynu, dzięki czemu może on liczyć na lepsze wynagrodzenie, dlatego też są pożądane przez wiele osób poszukujących pracy w halach magazynowych. Liczba ofert pracy na stanowisko magazyniera z uprawnieniami UDT jest o wiele większa niż dla osób bez tych uprawnień.

Jak zdobyć uprawnienia UDT na wózki widłowe

Uprawnienia UDT na wózki widłowe to zaświadczenia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, które zezwalają na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Zaświadczenia te wydawane są na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz warunków z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kto nadaje uprawienia UDT

Aby zdobyć uprawnienia w zakresie obsługi lub konserwacji wózków jezdnych, konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji osoby, ubiegającej się o nie. W tym celu należy przystąpić do egzaminu UDT, który składa się z części teoretycznej i praktycznej i zdać egzamin. Zanim jednak osoba ubiegająca się o uprawnienia UDT przystąpi do egzaminu, powinna odbyć kurs, w czasie którego nauczy się obsługi wózków jezdniowych unoszących.

Ile ważne są uprawnienia UDT

Od 1 czerwca 2019 r. wszystkie wydawane uprawnienia na wózki widłowe są terminowe, a ich ważność wynosi od 5 do 10 lat. Termin ważności jest zależny od rodzaju pojazdów:
  • 5 lat ważności uprawnień dotyczy wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem z wysięgnikiem oraz możliwością unoszenia operatora z ładunkiem;
  • 10 lat ważności uprawnień dotyczy uprawnień na ten sam rodzaj pojazdów, ale bez możliwości unoszenia operatora z ładunkiem.

Uprawnienia UDT mogą zostać bezpłatnie przedłużone, o ile w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 3 lata pracownik ubiegający się o przedłużenie, obsługiwał wózek jezdniowy.

Oferty pracy z uprawnieniami UDT do obsługi urządzeń unoszących

Przeglądając oferty pracy na różnych portalach, mogłeś zauważyć, że liczba ofert pracy na stanowisko magazyniera z uprawnieniami UDT jest zwykle o wiele większa niż dla magazynierów bez tych uprawnień. Dzieje się tak, ponieważ branża logistyczna w ostatnim czasie mocno się rozwija, a na terenie całego kraju powstaje wiele magazynów wielkopowierzchniowych, których obsługa bez wózków jezdniowych byłaby niemożliwa. Jeśli zatem interesują Cię oferty pracy dla osób z uprawnieniami UDT, przejrzyj ogłoszenia dostępne w naszym portalu.