Staffing w pracy — definicja, przyczyny występowania i kary

4 listopada, 2022

Szefie, stałeś się ofiarą staffingu? A może nie wiesz, że nią jesteś? Chcesz dowiedzieć się, czym jest staffing w pracy? Poznać jego przyczyny i metody przeciwdziałania? W takim razie koniecznie przeczytaj nasz artykuł o tym, jak pracodawca lub przełożony staje się ofiarą nękania przez grupę pracowników.

Czym jest staffing w pracy — co mówi Kodeks Pracy

Czy zdarzyło Ci się być ignorowanym przez swoich podwładnych? Czy nie masz wrażenia, że pewna grupa pracowników (lub tylko jeden z nich) wyśmiewa Twoje polecenia i nic sobie z nich nie robi? A może nawet uważa, że nie wiesz, o czym mówisz, nie znasz się na swojej pracy i podważa Twoje kompetencje? Jeśli robią to nagminnie, przez co Cię nie szanują i nie wykonują pracy według Twoich zaleceń, oznacza to, że mogłeś paść ofiarą staffingu. Czym jest staffing?
Staffing jest dość nowym pojęciem, które pochodzi od angielskiego słowa staff (personel). Niestety ze względu na to, że zjawisko to nie było wcześniej obserwowane, Kodeks Pracy nie wspomina o nim bezpośrednio. Ten mówi dużo o nękaniu czy poniżaniu pracowników, ale pracodawcy już nie, a właśnie na tym polega. Innymi słowy, staffing to nękanie, lekceważenie i poniżanie pracodawcy przez pracowników. Co jest jego przyczyną?

Jak przełożony staje się ofiarą swoich podwładnych

Podobnie jak w przypadku mobbingu, powodów staffingu może być wiele. Bardzo często jest on zemstą na pracodawcy za niespełnione żądania pracownika albo wyraźną niechęcią z zupełnie innych przyczyn. Często do staffingu dochodzi z powodu zwykłej zawiści i zazdrości. Jeszcze inną przyczyną może być z kolei błędna interpretacja zachowań pracodawcy wobec nich i niezrozumienie jego stylu zarządzania. Zatem, kiedy szef staje się ofiarą?

Możliwe przyczyny staffingu

Gdybyśmy mieli podsumować możliwe przyczyny staffingu, byłyby to:

 • niespełnione żądania pracowników;
 • wyraźna, niechęć do pracodawcy (spowodowana np. jego osobowością, charakterem);
 • zawiść i zazdrość (np. związana z zajmowanym stanowiskiem lub statusem społecznym);
 • błędna interpretacja stylu zarządzania (pracownicy nie rozumieją zachować przełożonego).

Staffing kontra mobbing

O ile Kodeks Pracy podaje dokładną definicję mobbingu, tak, póki co, nie znajdziemy w nim definicji staffingu. Choć można by po prostu użyć analogi do Art. 943 § 2 KP, który mówi między innymi o tym, że mobbing jest długotrwałym nękaniem i poniżaniem pracownika, zaniżaniem jego oceny zawodowej, zastraszaniem, poniżaniem, izolowaniem od współpracowników i innymi działaniami zmierzającymi do wykorzystania jego kompetencji lub wyeliminowania go z zespołu.

Formy staffingu

Staffing może przyjmować różne formy, na przykład:

 • lekceważenie poleceń,
 • wyśmiewanie i poniżanie przełożonego, także przy udziale kadry zarządzającej;
 • wypuszczanie plotek na temat przełożonego;
 • buntowanie innych pracowników przeciwko przełożonemu;
 • podważanie kompetencji i umiejętności przełożonego;
 • przerzucanie odpowiedzialności wynikającej z obowiązków pracowniczych na ramiona przełożonego;
 • uporczywe i długotrwałe nękanie.

Czy zatem, kiedy grupa pracowników podejmuje działania, które można nazwać staffingiem, ma jakiś cel? Czy jej celem jest jedynie ośmieszyć i poniżać szefa, czy może chce czegoś więcej? Podobnie jak w przypadku mobbingu, takie zachowanie nie musi mieć żadnego konkretnego celu, aczkolwiek pracownicy mogą być w zmowie i chcieć w ten sposób wyeliminować przełożonego, czyli doprowadzić do jego zwolnienia. Czy takie zachowanie polega jakimś karom?

Jakie są kary za staffing w pracy

Warto pamiętać o tym, że choć w Kodeksie Pracy nie ma zapisów na temat staffingu, to istnieją zapisy dotyczące sposobów dyscyplinowania pracowników. Zarówno więc pracodawca, jak i przełożony, który nim nie jest (np. kierownik zespołu), może się bronić i w zależności od natężenia zjawiska staffingu wobec niego, stosować:

 • kary porządkowe, takie jak upomnienia i nagany;
 • wypowiedzenie umowy o pracę ze wskazaniem przyczyn;
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, z uwag na rażące naruszenie obowiązków pracowniczych.

Jak zapobiegać staffingowi

Czy ten nowy rodzaj mobbinu, stosowanego przez pracowników wobec pracodawcy można powstrzymać? Jak zapobiegać staffingowi? Jeśli padłeś ofiarą tego procederu, zanim podejmiesz ostateczne kroki, warto poznać jego przyczyny. Najlepszym sposobem jest przeprowadzenie rozmów z konkretnymi pracownikami, bądź przeprowadzenie anonimowych ankiet dotyczących oceny Twojej osoby, które nakierują Cię na możliwe przyczyny negatywnego zachowania podwładnych. Gdy rozmowy nie przyniosą skutku, możesz przejść do kar porządkowych, ale pamiętaj także o tym, że nękanie podlega zapisom Kodeksu Cywilnego. Dlatego możesz dochodzić swoich praw w Sądzie Cywilnym, choćby z powodu naruszenia dóbr osobistych.

KontaktAsistwork
Asistwork to agencja pracy tymczasowej, która pomaga dotrzeć do kandydatów w 18 lokalizacjach w Polsce.
Nasze biuraGdzie nas znajdziesz?
Skontaktuj się z namiZnajdziemy rozwiązanie
Jesteśmy firmą z doświadczeniem, od 8 lat tworzymy Polski rynek. Pomagamy kandydatom w budowaniu ich kariery, a klientom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

© 2014 – 2022 Asistwork