Wysokość społecznych składek ZUS na rok 2024 – o ile wzrosną?

19 września, 2023

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w kwestii składek ZUS. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynął na wyższe składki, zarówno dla nowych firm, jak i dla obecnych przedsiębiorców. Jakie konsekwencje przyniesie to dla rynku pracy, a przede wszystkim dla przedsiębiorców i pracowników? Sprawdźmy!

Dla kogo wyższe składki ZUS w 2024?

Wraz z początkiem 2024 roku, zarówno nowo założone firmy, jak i te z wieloletnim stażem, doświadczą zmian w wysokości opłacanych składek ZUS. Dynamika tych zmian jest bezpośrednio uzależniona od nowo ustalonej płacy minimalnej oraz od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Uwaga

Chcemy zatem powiedzieć, że poniższe wyliczenia na dzień dzisiejszy mają charakter prognozy. Dokładna wysokość składek ZUS będzie znana po opublikowania obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024, na które musimy poczekać do listopada 2023.

Wyższe składki ZUS dla nowych firm od stycznia 2024

Nowe firmy, które zaczynają swoją działalność, od stycznia 2024 r. będą opłacać składki ZUS od podstawy stanowiącej 30% nowego wynagrodzenia minimalnego, które od pierwszego stycznia 2024 wyniesie 4242 zł brutto. Oznacza to, że podstawa do wyliczenia składki ZUS dla młodych firm, korzystających z małego ZUS, wyniesie wówczas 1272,60 zł brutto. Z tych obliczeń wynika, że:

 • składka emerytalna wyniesie 248,41 zł,
 • składka rentowa 101,80 zł,
 • składka chorobowa 31,18 zł,
 • a składka wypadkowa 21,52 zł.

Wyższe składki ZUS na 2024 rok dla obecnych przedsiębiorców

Obecni przedsiębiorcy, a ściślej mówiąc, osoby prowadzące działalność gospodarczą z wieloletnim stażem, opłacający ZUS w pełnej wysokości, także doświadczą wzrostu składek. Założenia projektu budżetu państwa na 2024 rok przewidują wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku o 11,9% a w 2024 roku o 9.7%. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie 7783,07 zł.

Przepisy prawa wskazują, że do obliczenia podstawy wymiaru składek ZUS używa się kwoty prognozowanego wynagrodzenia. Podstawa służąca wyliczaniu składek ZUS to 60% wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zatem 7783,07 x 0,6 = 4669,84. To oznacza, że podstawa ta wyniesie wyniesie 4669,84 zł, a składki ZUS w wysokości:

 • emerytalną 911,55 zł,
 • rentową 373,59 zł,
 • chorobową 114,41 zł,
 • wypadkową 77,99 zł
 • oraz składkę na Fundusz Pracy 114,41 zł.

Wyliczenia te pomijają składkę zdrowotną. Po zmianach wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego ładu, ta opłacana jest na odrębnych zasadach, uzależnionych od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

O ile wzrosną składki społeczne ZUS w 2024 roku?

Główna różnica wynika z podwyżki płacy minimalnej i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Suma składek ZUS:

 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wyniesie 402,91 zł, co stanowi wzrost o 61,19 zł brutto w porównaniu do drugiej połowy 2023 roku;
 • dla osób opłacających ZUS w pełnej wysokości wyniesie 1477,54 zł + 114,41 zł na FP.

Największa podwyżka składek ZUS od lat — podsumowanie

Rok 2024 przyniesie zauważalne zmiany w zakresie składek ZUS. Z jednej strony, zmiany te mają na celu dostosowanie systemu do wzrostu kosztów życia i zapewnienie godziwego wynagrodzenia dla pracowników. Z drugiej strony, mogą one wpłynąć na zwiększenie obciążeń dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają swoją działalność.

Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców nie oznacza jednak, że spadnie zapotrzebowanie na pracowników. Jednak ponieważ przedsiębiorcy zapłacą więcej, na znaczeniu może zyskać praca tymczasowa. Już teraz widać duże zainteresowanie firm pracownikami tymczasowymi, co widać choćby na naszym portalu z ofertami pracy.