Kiedy pracownikowi przysługują wczasy pod gruszą?

9 listopada, 2021

Pracownik ma określone swoje obowiązki, które musi wykonywać, żeby móc pobierać wynagrodzenie. Ma też swoje niepodważalne prawa wymagające jednak odpowiedniego zrozumienia i prawidłowej interpretacji. Niezwykle trudnym, a zarazem przydatnym zagadnieniem są tak zwane wczasy pod gruszą. Czym one są i kiedy pracownikowi przysługują? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Czym są wczasy pod gruszą?

Potoczne rozumienie tego wyrażenia nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą, aczkolwiek mianownik jest wspólny — chodzi o wczasy, a precyzując, o ich dofinansowanie. Pracodawca refunduje wypoczynek pracownika w części lub całości, korzystając z pieniędzy zebranych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. To więc realna szansa na wakacyjny wypoczynek nieobciążający w dużym stopniu budżetu domowego. Nawet nie trzeba nigdzie wyjeżdżać — spędzanie czasu we własnym domu jest dozwolone. Najpierw trzeba jednak spełnić określone warunki.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to podstawa

Nie każdy pracodawca musi zakładać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w skrócie ZFŚS). Nazywamy nim środki finansowe zgromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przeznaczone na różnego rodzaju dofinansowania bądź dodatki pracownicze. To właśnie stąd pobiera się pieniądze na wczasy pod gruszą, o ile dana firma posiada taki fundusz.

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej pięćdziesiąt osób, musi założyć ZFŚS. Mowa tutaj dokładnie o umowach na pełen etat. Taki sam obowiązek dotyczy jednostek samorządowych oraz zakładów budżetowych (na przykład policji). W tych przypadkach nie ma jednak znaczenia liczba pracowników — zawsze musi być założony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Natomiast firmy zatrudniające mniej niż pięćdziesiąt osób mają pozostawioną wolną rękę, więc pracodawca podejmuje ostateczną decyzję.

Kto dokładnie ma prawo do wczasów pod gruszą?

Jak już wspomnieliśmy, musisz być zatrudniony na pełen etat. W innych przypadkach nie ma możliwości uzyskać takiego świadczenia. Nie jest natomiast istotna konkretna branża, wykształcenie, czy zajmowane stanowisko. Oprócz aktywnych pracowników, na dofinansowanie wypoczynku mogą liczyć także członkowie ich rodzin. Możliwe jest otrzymanie środków finansowych na wyjazd z dziećmi lub z żoną/mężem. Do grupy osób, którym przysługują wczasy pod gruszą, należą także emeryci i renciści, którzy w przeszłości byli członkami danej firmy.

Czy zarobki mają znaczenie?

Jak najbardziej. Największe dofinansowanie otrzymują osoby z najmniejszymi pensjami, ponieważ uznaje się wtedy, że najbardziej potrzebują pomocy finansowej. Na drugim biegunie znajdują się osoby, których zarobki są bardzo wysokie. Pracodawcy podejmują wtedy decyzje o odmowie wypłacenia takiego świadczenia. Badana jest także sytuacja finansowa rodziny wnioskującego. Niezbędne jest również posiadanie dziesięciu dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Dopiero po przeprowadzeniu dogłębnej analizy dokonywane są ostateczne ustalenia.

Czy trzeba składać wniosek?

Do otrzymania tak zwanych wczasów pod gruszą niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Należy w nim szczegółowo opisać aktualną sytuację majątkową osoby zainteresowanej oraz jego rodziny. W innym przypadku nie zostanie udzielone wsparcie finansowe, ponieważ jest ono w interesie pracownika, więc to on ma o nie zabiegać. Po złożeniu wniosku należy czekać na decyzję pracodawcy. Warto dodać, iż częściowa kwota takiej pomocy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Niepobierane są też składki ZUS.

Reasumując, wczasy pod gruszą przysługują pracownikowi, którego firma posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracodawca musi założyć taki fundusz, zatrudniając co najmniej pięćdziesiąt osób na pełen etat. Każda jednostka samorządowa i każdy zakład budżetowy także musi posiadać ZFŚS. Ostateczna decyzja wypłaty świadczenia zależy od sytuacji finansowej i majątkowej zainteresowanego oraz jego rodziny — jeżeli będzie zbyt korzystna, trzeba liczyć się z odmową. Wczasy pod gruszą przysługują również emerytom i rencistom.

KontaktAsistwork
Asistwork to agencja pracy tymczasowej, która pomaga dotrzeć do kandydatów w 18 lokalizacjach w Polsce.
Nasze biuraGdzie nas znajdziesz?
Skontaktuj się z namiZnajdziemy rozwiązanie
Jesteśmy firmą z doświadczeniem, od 8 lat tworzymy Polski rynek. Pomagamy kandydatom w budowaniu ich kariery, a klientom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

© 2014 – 2022 Asistwork