Kontrola limitów pracy tymczasowej — kto ustala limity

29 sierpnia, 2023

Pracownik tymczasowy nie może świadczyć pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, ale jak to policzyć? Kto ustala czas pracy przy kolejnym zatrudnieniu? Jak kontrolować te limity? Kto za to odpowiada? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest limit pracy tymczasowej?

Limit pracy tymczasowej określa maksymalny czas, przez jaki jeden pracownik tymczasowy może być zatrudniony przez tego samego pracodawcę. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi on 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapobiega się sytuacji, w której praca „tymczasowa” staje się w praktyce stała, ale bez odpowiednich gwarancji dla pracownika. Więcej o tym, pisaliśmy w poprzednim artykule.

Kto odpowiada za ustalenie czasu pracy przy zatrudnieniu?

Odpowiedzialność za ustalenie czasu pracy spoczywa zarówno na agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkowniku. Oba podmioty są zobowiązane do prowadzenia dokładnej ewidencji osób zatrudnionych na zasadach pracy tymczasowej, uwzględniając datę rozpoczęcia i zakończenia każdej umowy.

Agencje pracy tymczasowej są zobowiązane do monitorowania okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy był zatrudniony u różnych pracodawców użytkowników. Pracodawcy użytkownicy z kolei muszą pilnie kontrolować, ile czasu pracownik tymczasowy spędza na ich stanowisku pracy, aby uniknąć przekroczenia limitów.

Jak ustalić limit pracy tymczasowej?

Ustalanie limitu pracy tymczasowej wymaga starannej analizy umów i ewidencji pracy pracownika tymczasowego. Należy zsumować wszystkie okresy, w których dany pracownik był zatrudniony przez tego samego pracodawcę w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Jeśli suma tych okresów przekroczy 18 miesięcy, nie można dalej zatrudniać tego pracownika na zasadach tymczasowych u tego pracodawcy.

To oznacza, że agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik muszą skrupulatnie prowadzić ewidencję zatrudnienia, uwzględniając wszelkie rodzaje umów i zmiany związane z danym pracownikiem tymczasowym.

Kto może wykonać kontrolę czasu pracy?

Kontrolę przestrzegania limitów pracy tymczasowej mogą przeprowadzać inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Mają oni prawo do wglądu we wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych oraz przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości inspektorzy uprawnieni są do nałożenia kar.

Co grozi za przekroczenie limitów pracy tymczasowej?

Naruszenie przepisów dotyczących limitów pracy tymczasowej jest traktowane bardzo poważnie. Pracodawca, który przekroczy dozwolony czas zatrudnienia pracownika tymczasowego, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Co więcej, nieprzestrzeganie tych limitów może również prowadzić do odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.

Kontrola limitów pracy tymczasowej — kilka słów na koniec

Warto podkreślić, że choć praca tymczasowa daje wiele możliwości i korzyści, wiąże się z nią też wiele obowiązków. Zarówno agencje, jak i pracodawcy użytkownicy muszą dokładnie śledzić i kontrolować okresy zatrudnienia, by zapewnić przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i gwarantować pracownikom tymczasowym odpowiednie warunki pracy.

Jeśli należysz do pracowników poszukujący pracy tymczasowej, sprawdź nasze aktualne oferty.