Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór

5 października, 2022

Chcesz rozwiązać umowę o pracę na swoich zasadach? Jesteś pracownikiem, który boi się wypowiedzenia ze strony pracodawcy, albo postanowił zmienić kierunek na swojej ścieżce zawodowej? Sprawdź zatem, jak dokonać wypowiedzenia umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Dowiedz się, jakie korzyści wiążą się z tym sposobem ustania stosunku pracy, a jakie są jego wady. Porównaj tę formę zakończenia współpracy z pracodawcą z popularnym wypowiedzeniem. Przeczytaj nasz artykuł i podejmij właściwą decyzję

W jakim celu składa się wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za obopólną zgodą to proces, w którym zarówno pracodawca, jak i pracownik wyrażają zgodę na zakończenie stosunku pracy. Ten rodzaj wypowiedzenia może mieć miejsce z różnych powodów, na przykład, gdy pracownik chce zmienić pracę, przebranżowić się lub przejść na wcześniejszą emeryturę. Co warto zauważyć, o rozwiązanie umowy w ten sposób mogą zabiegać obie strony, także pracodawca. Może to zrobić na przykład wtedy, gdy musi obniżyć koszty w przedsiębiorstwie. Jednak i w takim przypadku potrzebuje on zgody pracownika na zakończenie stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron — ile wynosi okres wypowiedzenia?

Głównym celem zakończenia współpracy pomiędzy stronami umowy o pracę na mocy porozumienia jest skrócenie lub pominięcie okresu wypowiedzenia. Innymi słowy, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ma najczęściej skutek natychmiastowy. Chociaż konkretna ilość dni, w jakie pracownik zobowiązuje się pozostać do dyspozycji pracodawcy, zależy od indywidualnej umowy pomiędzy nim a pracodawcą. Warto tu jednak wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, jaką jest odprawa finansowa.

Odprawa finansowa po ustaniu tytułu pracy przysługuje pracownikowi wtedy, gdy pracodawca zatrudnia w swoim zakładzie co najmniej 20 pracowników i to on występuje z propozycją wypowiedzenia umowy do jednego z nich. Wówczas, musi takiej osobie wypłacić ekwiwalent gotówkowy, w wysokości:

1-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku pracy do 2 lat,

2-miesięcznego w przypadku pracy do 8 lat,

3-miesięcznego w przypadku pracy powyżej 8 lat.

Jeżeli jednak o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron zabiega pracownik, wówczas taka odprawa mu nie przysługuje.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron?

Jednym z najczęstszych powodów wypowiedzenia umowy za obopólną zgodą jest chęć rozwiązania umowy przez obie strony. Jest to zwykle spowodowane zmianą statusu zatrudnienia, taką jak awans, zmianą miejsca pracy, zmianą branży z uwagi na brak perspektyw rozwoju itd. Jednak kiedy jest najlepszy czas, aby to zrobić?

Nie ma konkretnego dnia, w którym należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. W związku z tym, że zgoda musi być obopólna, możesz to zrobić w każdym momencie. Ty najlepiej wiesz, jakie łączą Cię stosunki z pracodawcą, jaką ma osobowość i na co możesz liczyć, wychodząc do niego z tą propozycją. Wszystkie szczegóły dotyczące Twojego odejścia mogą być ustalone pomiędzy Wami indywidualnie. Jeśli oboje się na to zgodzicie, pracę możesz zakończyć ze skutkiem natychmiastowym lub po kilku dniach.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a wypowiedzeniem — różnice

Wypowiedzenie to formalne zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę w określonym terminie. Zazwyczaj jest komunikowania na piśmie i przekazywana pracodawcy lub pracownikowi (w zależności od tego, która ze stron je formułuje). Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ma natomiast miejsce wtedy, gdy obie strony wyrażą zgodę na zakończenie stosunku pracy. To zasadnicze różnice między jedną a drugą formą. Na co zwrócić uwagę?

Okres wypowiedzenia

W przypadku wypowiedzenia umowa zawsze zostaje rozwiązana z określonym dniem. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy, w tym szczególności od stażu pracownika w danej firmie i zapisów, zawartych w umowie o pracę. Choć tutaj, niezależnie od tego, czy pracownik zatrudniony jest na czas określony, czy nieokreślony, okres wypowiedzenia umowy o pracę trwa zawsze:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony jest w firmie krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony jest w firmie powyżej 6 miesięcy i poniżej 3 lat;
 • 3 miesiące, jeśli staż pracownika w firmie wynosi więcej niż 3 lata.

W przypadku porozumienia i obopólnej zgodny na rozwiązanie umowy, okres wypowiedzenia nie musi być zachowany, a jego czas zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Oznacza to, że zakończenie pracy ma miejsce w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy, jeśli się na to zgodzą.

Odprawa finansowa

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku rozwiązania umowy o pracę odprawa finansowa przysługuje tylko temu pracownikowi, do którego pracodawca sam wystąpił z propozycją zakończenia umowy i tylko wtedy, jeśli zakład pracy zatrudnia co najmniej 20 pracowników. To samo zdarzenia ma miejsce wtedy, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę, ale z winy pracodawcy. Jeżeli bowiem zwolnienie nastąpiło z winy pracownika, odprawa mu nie przysługuje.

Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem niepotrzebna jest zgoda drugiej ze stron stosunku pracy. Zarówno pracodawca może złożyć wypowiedzenie pracownikowi, jak i w drugą stronę. Obie strony muszą jednak zachować wszystkie, wynikające z umowy i Kodeksu Pracy zobowiązania. Natomiast porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, wymaga zgody obu stron.

Czynniki wpływające na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Chęć zakończenia umowy o pracę przez pracownika na mocy porozumienia stron najczęściej podyktowana jest znalezieniem sobie innej pracy, atrakcyjnego stażu lub nagłego wyjazdu. Natomiast pracodawca wychodzi z taką propozycją do pracownika z reguły wtedy, gdy znalazł się w trudnej sytuacji i podejmuje cięcie kosztów w przedsiębiorstwie. Jednakże dochodzi jeszcze do sytuacji, w których pracodawca, przyjmując wypowiedzenie od pracownika, proponuje mu zmianę takiego trybu zakończenia pracy, na porozumienie. Oczekuje on najczęściej zgody na takie rozwiązanie głównie wtedy, gdy chce zakończyć współpracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Do podobnej sytuacji może dojść także wtedy, gdy to pracodawca chce zwolnić pracownika, ale np. z szacunku do jego pracy nie chce robić tego na podstawie wypowiedzenia, a za obopólną zgodą, tak, aby w dokumentach pracownika nie widniało zwolnienie.

Jak napisać wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

Najskuteczniejszą formą wypowiedzenia umowy jest zawsze forma pisemna. Dlatego, jeśli chcesz rozwiązać umowę z pracodawcą, powinieneś napisać wniosek, w którym musisz zawrzeć konkretne informacje. Obligatoryjnie powinny to być:

 • data i miejsce sporządzenia wniosku;
 • twoje dane personalne (imię, nazwisko, adres);
 • dane pracodawcy (nazwa, adres);
 • informacje dotyczące rozmowy, którą chcesz rozwiązać (data i miejsce zawarcia, okres obowiązywania);
 • sugerowana data rozwiązania umowy;
 • oświadczenie o obopólnej zgodzie na rozwiązanie umowy.

Aby taki wniosek był ważny, musi zostać podpisany przez obie ze stron — pracownika i przedstawiciela pracodawcy, uprawnionego do zawierania i rozwiązywania umów.

Jakie są inne sposoby rozwiązania umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą?

Istnieje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jednym z nich jest zawarcie porozumienia, które teraz opisujemy. Obejmuje to uzgodnienie przez obie strony daty rozwiązania umowy i wszelkich dodatkowych warunków. Kolejnym sposobem jest rozwiązanie umowy poprzez wypowiedzenie jednej ze stron. Wymaga to zawiadomienia jednej ze stron o zamiarze rozwiązania umowy przez stronę wypowiadającą, ale nie wymaga konsultowania z nim szczegółów. Trzeci sposób to rozwiązanie umowy przez jedną ze stron bez wypowiedzenia lub konsultacji z którymkolwiek z przedstawicieli, który w przypadku pracownika odbywa się na mocy oświadczenia. Jednakże, aby którakolwiek z tych metod była ważna, musi być zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zawartymi w Kodeksie Pracy.

Umowę o pracę można rozwiązać zatem:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez wypowiedzenie jej (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem),
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Chcesz zmienić pracę na mocy porozumienia stron? Co dalej?

Wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą porozumienia stron jest dla Ciebie korzystne wtedy, kiedy obawiasz się wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, co mogłoby zaszkodzić Twojej karierze, gdyż przyczyna zwolnienia byłaby widoczna dla przyszłego zatrudniającego Cię szefa. Skorzystanie z tego rodzaju rozwiązania umowy pracę to jednak kilka rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron:

 • nie możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych;
 • nie dostaniesz dodatkowych, ustawowych dni wolnych na szukanie pracy (w przypadku wypowiedzenia masz prawo do takich dni).

Jeśli jesteś zdecydowany na ten krok, to zapewne masz plany na przyszłość. Być może masz już nową ofertę pracy, zamierzasz wziąć udział w jakichś szkoleniach, wrócić na studia, lub wyjechać za granicę. Jeśli jednak dopiero szukasz nowej pracy, warto wiedzieć, jak to robić skutecznie.

Sprawdź ogłoszenia o pracę w naszym portalu

W Asistwork czekają na Ciebie aktualne oferty pracy z całej Polski. Nawet jeśli zamierzasz przeprowadzić się do innego miasta, warto sprawdzić, jakich specjalistów poszukują lokalni pracodawcy i jakich kompetencji oczekują od swoich przyszłych pracowników. Wykorzystując nasz portal w ten sposób, łatwiej Ci będzie podjąć decyzję co do kolejnych zawodowych kroków. Sprawdź oczekiwania i warunki pracodawców i najpopularniejsze stanowiska w regionie. W Asistwork zajmujemy się również wsparciem zwolnionych pracowników. Dowiedz się, na co możesz liczyć i podejmij właściwą decyzję.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – gotowy wzór

 Plik do pobrania w PDF