Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych w CV – element obowiązkowy

25 sierpnia, 2022

Pracownik, który aplikuje na dane stanowisko, koncentruje się przede wszystkim na zrobieniu pozytywnego wrażenia na rekrutrze. Jednak nawet najlepiej przygotowane dokumenty mogą pozostać bez odzewu, gdy zapomni się o pewnym szczególe, jakim jest klauzula RODO o przetwarzaniu danych osobowych. Na czym ona polega? Z jakich przepisów wynika? Dlaczego trzeba o niej pamiętać? Poniżej odpowiadamy na te i inne pytania związane z klauzulą.

Znaczenie klauzuli RODO o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązujące prawo pozwala potencjalnemu pracodawcy na zadawanie pytań dotyczących życia prywatnego (choć tutaj również występują wyjątki), jednak nie dają mu możliwości pozyskiwania danych osobowych. Przypomnijmy, że należą do nich:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • zajmowane wcześniej lub aktualne stanowiska.

Tymczasem pracodawca, który otrzymuje CV, siłą rzeczy zapoznaje się z tymi wszystkimi danymi, czyli de facto łamie przepisy – chyba że pracownik, który jest właścicielem dokumentu, wyrazi zgodę na przetwarzanie informacji personalnych przez rekrutera. Właśnie temu służy klauzula RODO o przetwarzaniu danych osobowych, która zdejmuje z potencjalnego pracodawcy ryzyko odpowiedzialności prawnej za pozyskiwanie i przetwarzanie poufnych informacji bez zgody ich właściciela . Tak samo jak każdy inny pracodawca, nasza agencja pracy nie może wykorzystać CV kandydatów podczas rekrutacji pracowników.

Nic zatem dziwnego, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest formalnym wymogiem wobec kandydatów wysyłających aplikacje w ramach praktycznie każdej rekrutacji. Widząc, że dane CV nie jest objęta stosowaną klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych, wielu rekruterów po prostu wyrzuci ją do kosza, nawet nie sprawdzając zawartości. W ten sposób pracownik zamyka sobie drogę do licznych stanowisk, nawet jeśli posiada odpowiednie kompetencje i nadaje się do danej pracy. Na szczęście umieszczenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych to nic trudnego, ponieważ wystarczy naniesienie stosownej adnotacji w dokumencie, nawet w mało widocznym miejscu.

Źródło i treść klauzuli RODO w CV

Obecna treść klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniu zwanym RODO – przed jego wejściem należało natomiast powoływać się na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. Zmiana zaszła w 2018 r., gdy zaczęło obowiązywać wspomniane Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które odpowiadało za przystosowanie przepisów do wymogów Unii Europejskiej. W związku z powyższym zmianom uległa także treść klauzuli o ochronie danych osobowych, na którą należy się powołać w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach rekrutacyjnych.

Jeżeli przygotowujesz samodzielnie dokumenty w edytorze tekstu, stosowny tekst klauzuli RODO możesz wpisać w stopce, dzięki czemu nie będzie zajmował miejsca na inną treść, zostanie dobrze wkomponowany w strukturę tekstu i nie zdominuje go. Z kolei w przypadku użycia kreatorów do tworzenia CV, klauzula jest z góry wpisywana automatycznie w odpowiednim miejscu, bez względu na pozostałą treść dokumentu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór do CV

Jak w takim razie brzmi treść klauzuli? Warto pamiętać, że nie ma żadnej uniwersalnej regułki, a celem klauzuli o ochronie danych osobowych jest po prostu przyznanie rekruterowi prawa do wglądu w informacje personalne potencjalnego pracownika i posłużenia się nimi w celu wyboru najlepszego kandydata. Wystarczy więc taka treść klauzuli jak np.:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”,
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Można też bezpośrednio powołać się na stosowne przepisy, jak w poniższym przykładzie, choć w praktyce nie jest to wymagane.

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Mimo że klauzula o przetwarzaniu danych osobowych to w zasadzie formalny szczegół, koniecznie pamiętaj o nim, jeśli chcesz przesłać prawidłowo sformułowane CV i liczyć na zaproszenie do dalszych etapów rekrutacji.