Jakie prawa ma pracownik tymczasowy?

11 marca, 2024

Dynamiczne zmiany na rynku pracy powodują wzrost popularności elastycznych form zatrudnienia. Niosą one ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, którzy dzięki nim mogą zdobyć doświadczenie w różnych branżach i lepiej zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Jednak niezależnie od powodów, jakie nimi kierują, ważne, aby każdy pracownik tymczasowy był świadomy swoich praw. W tym artykule omawiamy, jakie to prawa.

Prawa pracownika tymczasowego

Prawa pracowników tymczasowych regulowane są przez Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. Możemy się z niej dowiedzieć, że pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej mają takie same prawa, jak pracownicy zatrudnieni na pełen etat, pomimo że podpisują umowę o pracę nie z nim, a właśnie z agencją.

Więcej o tym, piszemy w artykule: Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co musisz wiedzieć.

Prawo do wynagrodzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik tymczasowy ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia na równi z pracownikami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika. Wynagrodzenie to nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Ponadto termin wypłaty wynagrodzenia powinien być ustalony przez pracodawcę i nie może przekraczać dziesiątego dnia następnego miesiąca.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownicy tymczasowi, którzy pracują dla danego pracodawcy użytkownika przez okres co najmniej sześciu miesięcy, mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop ten powinien być udzielony na warunkach ustalonych przez pracodawcę, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Prawo do równego traktowania

Pracownik tymczasowy ma prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w porównaniu z pracownikami bezpośrednio zatrudnionymi przez pracodawcę użytkownika. Oznacza to, że pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie niż jego koledzy z pracy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika.

Prawo do szkoleń

Pracownik tymczasowy zatrudniony przez co najmniej 6 tygodni ma prawo do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę i podnoszenia kwalifikacji, co jest szczególnie ważne w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo do odszkodowania od agencji pracy tymczasowej

W przypadku, gdy pracodawca użytkownik naruszy zasadę równego traktowania, pracownik tymczasowy ma prawo dochodzić odszkodowania od agencji pracy tymczasowej. Wysokość odszkodowania jest określona w przepisach Kodeksu pracy.

Prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika

W trakcie okresu pracy tymczasowej pracownik ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na takich samych zasadach, jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez tego pracodawcę.

Jak zdobyć zatrudnienie tymczasowe?

Zdobycie zatrudnienia tymczasowego może być pierwszym krokiem na ścieżce zawodowej lub sposobem na zdobycie cennego doświadczenia w różnych branżach. Aby znaleźć taką pracę, warto zwrócić się do specjalistycznych agencji pracy tymczasowej, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego stanowiska zgodnie z kwalifikacjami i oczekiwaniami kandydata.

W AsistWork pomagamy naszym kandydatom znaleźć zatrudnienie zgodne z ich oczekiwaniami. Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy tutaj lub skontaktuj się bezpośrednio z nami.

Więcej o tym, pisaliśmy w artykule: Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego — co warto wiedzieć.