Rekrutacja jako element employer brandingu

18 sierpnia, 2022

Działania w zakresie employer brandingu realizowane są równocześnie na wielu poziomach. Jednym z najważniejszych aspektów jest rekrutacja stanowiąca element bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnętrznego otoczenia organizacji czy firmy, które starają się o wstąpienie w jej szeregi. W związku z tym od jakości procesów rekrutacyjnych zależy ich efektywność, a więc i pozyskiwanie najbardziej wartościowych pracowników. Przeczytaj tekst i sprawdź, na czym się skupić, żeby prowadzić rekrutację na najwyższym poziomie i zgodnie z założeniami employer brandingu.

Employer branding – definicja pojęcia

Zanim przejdziemy do omówienia istoty rekrutacji w odniesieniu do employer brandingu, warto właściwie zdefiniować to pojęcie. W Polsce jest ono stosunkowo młode, jednak określa cel doskonale znany każdemu przedsiębiorstwu – kreowanie wizerunku podmiotu profesjonalnego i atrakcyjnego dla potencjalnych kandydatów na wolne stanowiska. Choć z realizacją tychże zamierzeń jest już trochę gorzej, ponieważ nie każda firma podchodzi to tego zagadnienia z należytą powagą. Wiele przedsiębiorstw skupia się przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej pozyskać pracownika, zawrzeć z nim umowę i oddelegować do pracy, jednocześnie zapominając o tym, że selekcja to także obszar kreowania pozytywnego wizerunku całej organizacji jako pracodawcy jakościowego i uznanego.

Employer branding obejmuje bardzo wiele zadań i tylko ich regularne i przemyślane wykonywanie gwarantuje sukces. Dzięki temu firma jest w stanie stworzyć wizerunek podmiotu profesjonalnego, nowoczesnego i nastawionego na rozwój, a to przekłada się na jej postrzeganie przez pracowników – zadowolenie i satysfakcję z pracy dla cenionej marki. Employer branding wpływa też na klientów i osoby starających się o stanowisko, które odbierają przedsiębiorstwo pozytywnie, uznając je za organizację wiarygodną i renomowaną, z której usług chce się korzystać czy dla której chce się pracować. Działania w ramach employer brandingu to odpowiedź na procesy zachodzące na rynku pracy, w efekcie których o najlepszych pracowników trzeba się starać. Konkurencja sprawia, że marki podjęły działania mające na celu kreowanie swojego wizerunku nie tylko jako cenionego producenta czy sprzedawcy, ale również właśnie jako dobrego pracodawcy.

Rola rekrutacji w budowaniu employer brandingu

Celem rekrutacji jest pozyskiwanie nowych pracowników. We współczesnym świecie nie jest to jednak proste, ponieważ rozbudowana konkurencja na rynku pracy utrudnia pracodawcom rekrutowanie. Interesujących ofert jest tak dużo, że osoby poszukujące pracy mają zazwyczaj kilka wyborów i nie decydują się na współpracę z pierwszą zainteresowaną podpisaniem umowy firmą. Szukają dla siebie stanowiska najbardziej optymalnego i korelującego z ich predyspozycjami czy preferencjami.

Jeśli więc zależy Ci na budowie spójnego wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, nie możesz zaniedbać aspektów związanych z procesem rekrutacyjnym. To bardzo ważne, gdyż właśnie rozmowa kwalifikacyjna będzie pierwszym bezpośrednim spotkaniem kandydata z wyznaczoną osobą z organizacji, a więc de facto z jej reprezentantem. Rekrutacja to dla potencjalnego pracownika okazja do weryfikacji swojej opinii wyrobionej na podstawie innych działań firmy. Kiedy rekrutowany zderzy się ze ścianą w postaci nieprofesjonalnego zachowania ze strony zakładu pracy, jego chęć do pracy znacząco spadnie. Najbardziej wartościowe i kompetentne jednostki zdają sobie sprawę ze swoich umiejętności, a więc mogą pozwolić sobie na naprawdę restrykcyjne ocenianie i wybór najlepszego przedsiębiorstwa.

Dlatego warto podjąć kroki, które zagwarantują prowadzenie rekrutacji na najwyższym poziomie i korzystnie przełożą się na employer branding. Rozwiązaniem może być nawiązanie współpracy z wyspecjalizowaną agencją pracy, choć trzeba pamiętać, że wcześniej czy później przyjdzie czas na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i należy zadbać o to, żeby procesy wewnętrzne również bazowały na sprawdzonych procedurach. Na koniec warto dodać, że mimo iż rozmowa rekrutacyjna to zwieńczenie całego procesu, pracodawca powinien pamiętać także o wcześniejszych etapach. Mowa o przygotowaniu spójnych, czytelnych i atrakcyjnych graficznie ofert pracy, sprawnej komunikacji z kandydatami czy prowadzeniu kampanii reklamowych.

Rekrutacja jako kluczowy element employer brandingu

Prawidłowo prowadzona rekrutacja znacząco wpływa na szeroko rozumiany employer brandingu. Jej efektem powinno być utwierdzenie kandydata w przekonaniu, ze firma, do której aplikuje, jest podmiotem wartościowym, nowoczesnym, dobrze zorganizowanym i ceniącym pracowników. Dzięki umiejętnemu prowadzeniu rekrutacji dotrzesz do najbardziej kompetentnych kandydatów i zaczniesz ich przyciągnąć, przekazując im prezentowane przez przedsiębiorstwo wartości, kulturę, a także eksponując rynkową pozycję. Współcześnie proces pozyskiwania pracowników można porównać do prowadzenia kampanii reklamowych, z tym że ich celem jest zainteresowanie i przykucie uwagi potencjalnych pracowników i skupienie się na aspektach ważnych z ich punktu widzenia.