Testy psychologiczne podczas rekrutacji

Rekrutacja na niektóre stanowiska nie przebiega w standardowy sposób. Niekiedy należy być jednak przygotowanym na to, że rozmowa o pracę będzie wyglądała nieco inaczej, na przykład z uwagi na konieczność wykonania testów psychologicznych. Czy i w jakich sytuacjach pracodawca ma prawo do przeprowadzenia go? Kiedy i czy w ogóle pracownik może go odmówić? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w poniższym artykule, w którym analizujemy temat testów psychologicznych w rekrutacji.

Test psychologiczny a zawód

Interesującą nas w tym artykule podstawą prawną jest przede wszystkim załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. W dokumencie znajduje się lista 36 obszarów zawodowych, które wiążą się z obligatoryjnym przeprowadzaniem testów psychologicznych. Wśród nich są takie zajęcia jak m.in.:

 • kaskader filmowy,
 • maszynista,
 • kontroler i nawigator ruchu lotniczego,
 • kierowca autobusu,
 • treser dzikich zwierząt,
 • pracownik odpowiedzialny za obsługę platform hydraulicznych.

Wszyscy zgodzimy się co do tego, że niektóre zajęcia wymagają szczególnego opanowania, dlatego pracodawca powinien wiedzieć więcej na temat kondycji psychicznej kandydata. Na podstawie testu można ocenić między innymi poziom kreatywności, pewności siebie, odpowiedzialności, empatii, a także typ osobowości. To zadanie dla psychologa lub eksperta w zakresie psychologii w procesie rekrutacji.

A co z innymi zawodami? Zdarza się, że na rozmowach rekrutacyjnych niezwiązanych ze stanowiskami wymienionymi w rozporządzeniu z 1996 r. również pojawia się propozycja przeprowadzenia testu. Kandydat ma wówczas prawo do odmówienia wzięcia w nim udziału. Pytanie jednak, czy nie przekreśla to jego szans na przejście do dalszego etapu rekrutacji? Warto wziąć to pod uwagę, bo istnieje takie prawdopodobieństwo. Nic dziwnego, że np. na odpowiedzialne stanowiska kierownicze w największych firmach również przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu eksperckiego testu psychologicznego.

Pamiętaj jednak, że nawet obowiązkowe testy nie mogą wykroczyć poza pewną granicę. Twoja prywatna sfera nie może być naruszona w bezprawny sposób. Przed pójściem na rozmowę o pracę, która wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej, dowiedz się więcej na temat pytań mogących się pojawić w jej trakcie.

Na czym polegają testy psychologiczne podczas rekrutacji

Istnieje kilka rodzajów testów psychologicznych, które dobiera się w zależności od specyfiki danego stanowiska oraz potrzeb i wymagań firmy poszukującej pracowników. W HR korzysta się obecnie z testów następujących rodzajów:

 • osobowości,
 • inteligencji,
 • osiągnięć,
 • zdolności,
 • zainteresowań

Jak widać, za pomocą testów psychologicznych w rekrutacji do pracy tymczasowej można dokładnie przeanalizować danego kandydata pod dowolnym kątem. W ramach testów osobowości ocenia się jego zachowania, charakter i usposobienie w odniesieniu do charakteru pracy na danym stanowisku. Z kolei testy inteligencji badają zdolności do analitycznego myślenia, podczas gdy testy osiągnięć pozwalają na weryfikację kompetencji zawodowych kandydata. W trakcie testów zdolności ocenia się umiejętności do pracy na danym stanowisku, a testy zainteresowań pozwalają na sprawdzenie predyspozycji i zdolności do wykonywania określonych czynności.

Testy psychologiczne wykorzystywane podczas rekrutacji mają z reguły formę kwestionariuszy, w których odpowiada się na pytania zamknięte lub otwarte. Niektóre z nich przyjmują postać obrazkową i polegają na interpretacji tego, co widoczne na planszy czy monitorze. Obie formy mówią wiele na temat potencjalnego kandydata i szczególnie często sięga się po nie podczas poszukiwania osób do pracy w większych firmach, m.in. w korporacjach.

Psychologia we współczesnej rekrutacji

Nasz artykuł dotyczy przede wszystkim formalnych testów psychologicznych. Pytanie jednak, czy można sobie wyobrazić rozmowę kwalifikacyjną, w której nie pojawiają się żadne elementy psychologii? Odpowiedź wydaje się jasna: w zasadzie każdy proces rekrutacyjny ma na celu sprawdzenie kandydata również pod tym kątem, nawet gdy nie jest to powiedziane wprost.

Zwróć uwagę, że nowocześni specjaliści ds. HR, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie do pracy, szczególnie w większych firmach i korporacjach, bardzo chętnie zadają pytania mające na celu zbadanie psychiki kandydata. Formułują je w nie zawsze dosłowny sposób, ale interpretacja odpowiedzi pozwala wyciągnąć odpowiednie wnioski. Pamiętaj, że do rozmowy kwalifikacyjnej warto się kompleksowo przygotować. Nie spodziewaj się jedynie łatwych pytań. Od wszystkich odpowiedzi może zależeć Twoje ewentualne zatrudnienie!

Korzyści ze współpracy z agencją pracy tymczasowej

Pozyskiwanie pracowników wiąże się z licznymi procedurami i czynnościami, które mają na celu wyłonienie najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Proces ten musi być prowadzony w sposób profesjonalny, ponieważ w przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z wysokim ryzykiem błędnych decyzji. Warto rozważyć więc możliwość nawiązania współpracy z agencją pracy, która zajmie się rekrutacją i ułatwi przejście przez jej wszystkie etapy. Sprawdź, jakie korzyści przyniesie Ci zlecenie usług fachowcom.

Profesjonalne usługi

Współpracując z agencją pracy, możesz liczyć na kompleksowe usługi świadczone przez doświadczonych fachowców. Pomagają Ci w poszukiwaniach odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, a następnie przedstawiają propozycje zatrudnienia poszczególnych osób. Kontrolują proces rekrutacyjny, dbają o dotarcie z informacją do jak największej liczby osób potencjalnie zainteresowanych Twoją ofertą i ułatwiają nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze sprawdzonym kandydatem.

Rekrutacją pracowników zajmuje się przeszkolony i odpowiednio wykwalifikowany personel, który potrafi zweryfikować informacje na temat osoby starającej się o daną posadę oraz sprawdzić zgodność między rzeczywistymi kompetencjami pracownika a deklaracjami z CV. Agencja pracy stosuje wiele technik rekrutacyjnych, które gwarantują wysoką skuteczność i zapewniają rekrutowanie osób o wymaganych kwalifikacjach, ale także o wskazanych predyspozycjach psychofizycznych do wykonywania określonych obowiązków. Dzięki temu możesz liczyć na maksymalizację zysków płynącą z wyboru najlepszych i najodpowiedniejszych kandydatów.

Fachowe doradztwo

Jeśli nie dysponujesz wystarczającą wiedzą w jakiejś dziedzinie, możesz liczyć na pomoc wykształconych w tym zakresie osób. Pracownicy agencji przeanalizują rozważane przez Ciebie kandydatury i zaproponują najlepsze rozwiązania, wcześniej uwzględniając specyfikę stanowiska, na które szukasz pracownika. Współpraca z agencją pracy znacząco ogranicza niekorzystne dla firmy sytuacje polegające na błędnym doborze personelu. Nie ma więc ryzyka ograniczeń ani zastojów w pracy wynikających z konieczności częstych zmian kadrowych i przeprowadzania ponownych procesów rekrutacyjnych.

Błyskawiczny proces rekrutacji

Nawiązując współpracę ze sprawdzoną agencją pracy, stawiasz na szybkie tempo zleconych procesów rekrutacyjnych. To możliwe dzięki rozbudowanej bazie kandydatów, którą agencja selekcjonuje i wyszukuje w niej osoby spełniające Twoje wymagania.

Komfort pracodawcy

Obecność działu rekrutacji w firmie wiąże się z zatrudnieniem wykwalifikowanych do tego osób, koniecznością organizacji wszystkich działań oraz masą formalności, która w ostateczności często spada na barki pracodawcy. Poszukiwanie, rekrutowanie, selekcjonowanie i przeprowadzane rozmów kwalifikacyjnych to złożone procesy, w których zaangażowanych jest wiele osób, a to automatycznie wiąże się z wysokimi kosztami. Jeśli więc zależy Ci na oszczędnościach, postaw na współpracę z agencją pracy. To doskonały wybór dla mniejszych przedsiębiorstw i firm, które nie potrzebują pełnoprawnego działu HR, a także dla dużych podmiotów, jak korporacje, w których skala pozyskiwania pracowników jest bardzo duża. W takiej sytuacji tym bardziej warto powierzyć te zadania profesjonalnej agencji.

Oszczędność

Jak już wspominaliśmy, pozyskiwanie nowych pracowników i weryfikacja ich umiejętności oraz predyspozycji, a także załatwianie formalności to zaawansowane i czasochłonne procesy. W związku z tym pojawiają się oczywiście wysokie koszty. Powierzenie tych obowiązków sprawdzonej agencji pracy wiąże się ze znacznymi oszczędnościami i korzyściami wynikającymi z minimalizacji ryzyka zatrudnienia niewłaściwych osób na dane stanowisko.

Bezpieczeństwo

Agencja pracy weryfikuje wszystkich kandydatów starających się o stanowisko i sprawdza wiarygodność podawanych przez nich informacji. Przeprowadzając wstępną rekrutację, zyskuje cenną wiedzę, dzięki której może polecić obiecujące kandydatury oraz szybko odrzucić te niekorzystne. Poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki, bo do Ciebie trafiają tylko sprawdzeni kandydaci.

Kompetencje przyszłości, które warto rozwijać

Rozwój zawodowy wymaga perspektywicznego myślenia – trzeba zastanawiać się nie tylko nad najbliższymi miesiącami czy latami, ale też patrzeć w dalszej perspektywie. Dynamiczne zmiany technologiczne i społeczne wpływają na rynek pracy. W przyszłości wiele zawodów zaniknie lub przejdzie głęboką przemianę. Już dziś przygotuj się na te wyzwania, nabywając kompetencje, które będą kluczowe na etapie rekrutacji.

1. Automatyzacja i algorytmizacja 

Pojęcie „sztucznej inteligencji” przestało kojarzyć się z książkami i filmami science-fiction, ale na dobre wpisało się w krajobraz współczesności, nie wspominając o przewidywanym rozwoju technologicznym w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Automatyzacja procesów czy funkcjonowanie algorytmów determinują sposób, w jaki działają firmy – od mikroprzedsiębiorstw, po duże zakłady przemysłowe i korporacje. Jeśli myślisz o poszukiwaniach pracy w przyszłości, zainteresuj się tematyką szeroko pojętej AI i odkryj możliwości, jakie niesie ze sobą automatyzacja, szczególnie w obrębie Twojego aktualnego lub wymarzonego zawodu.

2. Obsługa e-commerce

Handel przenosi się do Sieci – dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce i na świecie jest faktem. Według analiz PwC, w ciągu najbliższych 5 lat, do 2026 r., wartość brutto polskiego e-handlu wyniesie 162 mld zł. Obsługa sklepów internetowych i platform sprzedażowych czy marketing internetowy już teraz stanowią pożądane umiejętności, a w przyszłości będzie to wręcz podstawa funkcjonowania w świecie handlu. Dlatego warto nabywać i rozwijać kompetencje umożliwiające skuteczną e-sprzedaż.

3. Myślenie projektowe

Istotnym trendem, który w przyszłości będzie się nasilał, jest elastyczna praca w ramach projektów. W wielu przedsiębiorstwach już teraz odchodzi się od indywidualnie przydzielanych i realizowanych zadań – część z nich trzeba po prostu wykonać grupowo. Nie każdy potrafi przestawić się na ten tryb pracy – to umiejętność, która wymaga ciągłego rozwoju i udoskonalania. Nawet jeżeli teraz wydaje Ci się, że nie umiesz i nie lubisz pracować z innymi, daj sobie szansę, otwórz się taki model wykonywania obowiązków. Wraz z nabieraniem kolejnych doświadczeń zauważysz różnicę w podejściu i myśleniu. A to się ceni i będzie ceniło jeszcze bardziej.

4. Wielozadaniowość

Dynamiczne przekształcenia na rynku pracy, zmiany technologiczne i inne czynniki wymuszają i będą wymuszać bardziej elastyczny, złożony model pracy niż do tej pory. Do kompetencji przyszłości należy więc zaliczyć multitasking – wielozadaniowość. Jest to zdolność, która pozwala skutecznie wydajnie i skutecznie realizować kilka zadań w jednym czasie. Dzięki takiej umiejętności łatwiej zaadaptować się do zmian czy sytuacji kryzysowych, gdy pojawiają się dodatkowe obowiązki i okoliczności.

5. Komunikacja interpersonalna

Kompetencje wchodzące w szeroki zakres komunikacji interpersonalnej są wręcz kluczowe, aby odnosić sukcesy na rynku pracy przyszłości. Pogłębiający się proces globalizacji sprawia, że o każdym zawodzie bardziej niż kiedykolwiek trzeba mówić w kontekście społecznym. Praca z przedstawicielami różnych kultur to tylko jeden z wielu przykładów na to, dlaczego warto doskonalić relacje międzyludzkie. To, co mówimy (i jak mówimy), ma ogromne znaczenie. Do tego należy doliczyć sprawność w poruszaniu się w przestrzeni cyfrowej, internetowej. Korzystanie z mediów społecznościowych, komunikatorów czy aplikacji jest coraz częściej koniecznością. Trzeba umieć się zaprezentować, przedstawić swoje racje, perswadować. Wszelkie tendencje wskazują na to, że w przyszłości komunikowanie interpersonalne będzie jeszcze ważniejszym aspektem branym pod uwagę w procesie rekrutacji niż dzisiaj.

Jak i w jakim kierunku warto się rozwijać?

Nie ma jednej, uniwersalnej porady na temat pracy przyszłości, którą mogliby zastosować wszyscy ludzie na świecie. Każdy z nas ma określone predyspozycje, marzenia, plany czy doświadczenia. Wciąż warto dążyć do realizacji celów, nawet jeśli dane przedsięwzięcie zawodowe wydaje się mało realne lub odległe, niedostępne. Sukces niejednokrotnie wynika z przekroczenia granic. Aby obrać właściwy, bezpieczny, satysfakcjonujący kierunek, śledź rynek pracy, czytaj branżowe portale i raporty, obserwuj i analizuj trendy. Skoro jednym ze sposobów na przekwalifikowanie i rozpoczęcie nowej zawodowej przygody jest udział w kursach, bądź na bieżąco z ofertami firm szkoleniowych. Te najlepsze najszybciej wychwytują trendy i umożliwiają profesjonalny rozwój w danej dziedzinie.

Jeśli dziś rozpoczniesz naukę w obszarze sztucznej inteligencji czy analizy dużych danych (big data), jutro będziesz czerpać z tego profity, ponieważ dla większości społeczeństwa są to wciąż tematy niejasne czy zbyt specjalistyczne, żeby skutecznie konkurować na rynku pracy przyszłości. Należy jednak pamiętać, że cały świat nie będzie skupiony wokół szeroko pojętego IT i wciąż będą potrzebne inne kompetencje, związane z tradycyjnymi lub nowymi potrzebami konsumentów. Pewne jest to, że nie należy stać w miejscu ani angażować się w projekty zawodowe, które nie mają perspektyw rozwoju i wszystko wskazuje na ich stopniowe wygaszanie.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Aplikując na wybrane stanowisko pracy, trzeba się przygotować na przejście przez wymagane procedury. Ich stałym elementem jest rozmowa kwalifikacyjna, która pozwala pracodawcy na bliższe poznanie kandydata, ułatwiając jego ocenę pod kątem potrzeb firmy. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie do spotkania z rekruterami lub kierownictwem przedsiębiorstwa. O czym w takim razie pamiętać? Podpowiadamy w poniższym artykule!

Przeanalizuj kryteria wyboru kandydata

Wiele osób szukających pracy nie aplikuje na jedno, lecz jednocześnie na kilka lub więcej stanowisk. W związku z tym po otrzymaniu telefonu z zaproszeniem na rozmowę parę czy nawet paręnaście dni po wysłaniu CV można nawet nie wiedzieć, kto dzwonił. Dlatego po umówieniu terminu rozmowy rekrutacyjnej odśwież sobie ogłoszenie, na które aplikujesz. Dokładnie je przeczytaj i skoncentruj się na wymaganiach, jakie pracodawca ma wobec kandydatów, bo właśnie ich prawdopodobnie będzie dotyczyło spotkanie. Przygotuj się do tego, żeby zaprezentować się jako osoba, która precyzyjnie wpisuje się w kryteria pożądane na danym stanowisku.

Przygotuj odpowiedzi na standardowe pytania

Mimo że każde stanowisko jest inne, podczas rozmów kwalifikacyjnych często powtarzają się te same pytania, które rekruterzy wykorzystują w celu lepszego poznania kandydata. Oto kilka popularnych przykładów:

 • Dlaczego nasza firma?
 • Dlaczego zmieniasz pracę?
 • Gdzie widzisz się za X lat?
 • Dlaczego Twoja kandydatura jest lepsza od pozostałych?
 • Jakie są Twoje wady i zalety?
 • Ile chcesz zarabiać?
 • Z jakich powodów doszło do rozstania z poprzednią firmą?

Oczywiście nie ma gwarancji, że którekolwiek z powyższych pytań pojawi się podczas rozmowy rekrutacyjnej, jednak mimo to warto się na nie przygotować, szczególnie że nie jest to niczym wymagającym.

Ubierz się schludnie

Nie jest tajemnicą, że pierwsze wrażenie w dużym stopniu decyduje o ocenie drugiej osoby. To, jak się prezentujesz na pierwszy rzut oka, w ciągu kilku sekund od poznania, może w istocie rzutować na Twój angaż do pracy lub przeciwnie – odrzucenie Twojej kandydatury. Miej to na uwadze w szczególności w odniesieniu do ubioru, który powinien być schludny i dostosowany do kultury organizacyjnej danej firmy oraz specyfiki stanowiska. Wbrew pozorom nie zawsze konieczny jest elegancki garnitur czy gustowny żakiet – jeśli aplikujesz do pracy w roli hydraulika, krawcowej czy kierowcy, możesz sobie pozwolić na nieco luźniejszy (choć wciąż schludny) ubiór niż kandydat na stanowisko w banku, linii lotniczej czy urzędzie., gdzie oficjalne uniformy są niezbędne.

Poznaj firmę i stanowisko

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej powinno obejmować także dokładne poznanie firmy, do której aplikujesz. Na czym polega jej działalność? Czym się zajmuje? Jakie obowiązki będziesz wykonywać? Przejrzyj stronę internetową danego przedsiębiorstwa, opinie na jego temat, poczytaj o jej historii i poszukaj w Sieci innych ogłoszeń. Jeżeli w trakcie rozmowy dasz po sobie poznać, że orientujesz się w sytuacji firmy, z pewnością możesz liczyć na przychylne traktowanie i pozytywną opinię z tego powodu. To samo dotyczy stanowiska, na które aplikujesz.

Podsumuj swoją karierę

Jest wysoce prawdopodobne, że rekruter lub osoba piastująca stanowisko kierownicze w firmie i odpowiadająca za przyjmowanie nowych pracowników poprosi Cię o podsumowanie Twojej kariery zawodowej, dlatego dobrze zaplanuj swoją odpowiedź. W domu przygotuj najważniejsze punkty, o których chcesz wspomnieć, mając na uwadze, żeby w jakimś stopniu odnosiły się do stanowiska, na które aplikujesz. Opisz swoją karierę w taki sposób, żeby rekruter był przekonany, że Twoje doświadczenia i kompetencje przyniosą wymierne korzyści firmie. Podkreślaj osiągnięcia i sukcesy, powiedz, czego dotychczas udało Ci nauczyć i w jaki sposób możesz dzięki temu pomóc nowemu pracodawcy. Spraw, żeby to jemu zaczęło zależeć na Tobie, a nie odwrotnie.

Popracuj nad autoprezentacją

Stresujesz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? W trakcie spotkania zaczyna brakować Ci słów? Nie wiesz, jak zacząć wypowiedź i płynnie przechodzić przez kolejne wątki? Nic straconego – tego wszystkiego możesz się nauczyć samodzielnie w stosunkowo krótkim czasie. Pomoże Ci w tym np. nagrywanie swoich wypowiedzi na telefonie i następne odtwarzanie ich w celu wychwycenia i wyeliminowania błędów. Również prowadzenie hipotetycznej rozmowy przed lustrem pozwala na przełamanie stresu, podobnie jak wcielenie się w rolę rekrutera przez bliską osobę i odpowiadanie na jej pytania.

Przygotuj własne pytania

Stałym elementem wielu rozmów kwalifikacyjnych jest prośba rekrutera o zadanie pytań przez kandydata. Mimo że istnieje taka możliwość, odpowiedź nie powinna brzmieć „nie mam pytań” – lepszy efekt można uzyskać poprzez próbę dowiedzenia się czegoś na temat firmy czy specyfiki stanowiska, na które się aplikuje. Jak wygląda standardowy dzień pracy? Jakie istnieją możliwości rozwoju? Jakie inwestycje planuje firma? To tylko kilka przykładowych pytań, którymi można się posłużyć.

Style zarządzania – który najlepszy

Każdy zespół działający w ramach danej organizacji czy przedsiębiorstwa tworzą różni ludzie. W zależności od specyfiki wyznaczonych obowiązków dobiera się najczęściej osoby z określonymi predyspozycjami. Oprócz kompetencji ogromne znaczenie ma również charakter człowieka, który w znacznym stopniu determinuje sposób jego funkcjonowania. I właśnie dlatego różnorodność grup i samych jednostek sprawia, że konieczne stało się opracowanie rozmaitych stylów zarządzania przedsiębiorstwem, które umożliwiają zapanowanie nad zespołami i efektywnie organizowanie ich pracy. Jakie są więc najpopularniejsze modele zarządzania i czy w ogóle można wyróżnić jeden z nich, nadając mu miano tego najlepszego?

Autorytarny (dyrektywny) styl zarządzania

Najważniejszą postacią w zespole jest lider. To on wyznacza kierunek podejmowanych działań i poczuwa się do odpowiedzialności, a innych członków zespołu traktuje w sposób bardzo rygorystyczny, wymagając od nich jedynie realizacji zleconych działań. Autorytarny styl zarządzania ogranicza do minimum istotę relacji międzyludzkich, ponieważ nie one są w tym przypadku najważniejsze. Na pierwszy plan wychodzi interes przedsiębiorstwa i wszystko to, co ma prowadzić do jego osiągnięcia w sposób najbardziej opłacalny i efektywny. Reguły działania w tym stylu zarządzania są jasno określone i rzadko ulegają jakiejkolwiek modyfikacji, a podwładni nie angażują się w proces planowania i ustalania nowych zamierzeń. Potrzeby pracowników są mało istotne – liczą się ich predyspozycje do wykonania przypisanych im obowiązków.

Autorytarny styl zarządzania, zwany również dyrektywnym, świetnie sprawdza się w przedsiębiorstwach czy zespołach prowadzonych przez osobę o mocno rozbudowanych zdolnościach przywódczych, która ma bardzo mocny charakter i potrafi przekonać ludzi do działania w określonym zakresie. Ten styl kierowania pasuje pracownikom, którzy potrzebują jasno wytyczonych celów i swoistego poczucia stabilności, a także osobom nieposiadającym zdolności do sprawnego organizowania swoich działań i preferujących wykonywanie jasnych komunikatów. Jako że cele wyznaczane są przez lidera, styl autorytarny zda egzamin, gdy konieczne jest organizowanie pracy bardzo dużej grupy osób, ponieważ w takiej sytuacji niemożliwe staje się uwzględnienie potrzeb każdej jednostki. Skrajną odmianą tego modelu zarządzania jest nakazowy styl kierowania.

Wizjonerski styl kierowania

Wizjonerski styl kierowania z pozoru podobny jest do autorytarnego, ponieważ bazuje na sile lidera. Szacunek, którym jest on darzony, wynika jednak nie z zajmowanego przez niego stanowiska i przydzielonej mu odgórnie roli, a z faktu, że jest on głęboko przekonany co do słuszności swoich zadań i ich realizację postrzega jako misję. W stylu wizjonerskim zarządzają osoby, które potrafią motywować, inspirować i przekonywać. Jasno wytyczają obowiązki i przydzielają je poszczególnym pracownikom, którzy identyfikują się z wizją lidera i są pewni co do jej słuszności. Realizacja zadań jest efektywna, ponieważ podwładni czują się ważni i działają dynamicznie, kierując się aspektami emocjonalnymi. Wizjonerski styl zarządzania można zastosować w organizacjach charytatywnych czy firmach z mocno rozwiniętą kulturą organizacji.

Demokratyczny styl zarządzania

Demokratyczny styl kierowania, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na wartościach charakterystycznych dla tego ustroju. Model zarządzania bazuje więc na angażowaniu pracowników w procesy decyzyjne. Dla kierownika zarządzającego w stylu demokratycznym liczy się głos każdego członka grupy, ponieważ jest wrażliwy i uwzględnia potrzeby pojedynczych jednostek. Wychodzi z założenia, że poczucie wartości podwładnych jest niezwykle ważne, gdyż pozwala na pełne zaangażowanie w realizację wspólnie opracowanych zadań, co przekłada się na jego wysoką wydajność. Na spotkaniach pełni on funkcję przewodniczącego, zachęca do wygłaszania opinii i dzielenia się pomysłami, ale nie dąży do podkreślania swojej wyższości i nieomylności. W tym stylu pracownicy mają więc naprawdę dużą swobodę i czują się ważną częścią grupy.

Styl demokratyczny dobrze sprawdzi się w stosunkowo małych i mocno skonsolidowanych zespołach. Trzeba liczyć się jednak z bardziej czasochłonnymi procesami decyzyjnymi i wynikającą z tego niższą efektywnością. W demokratycznym stylu kierowania odnajdują się kierownicy o refleksyjnym uosobieniu i dużej wrażliwości, którzy pragną dysponować szerokim oglądem sytuacji, a opinia podwładnych ma dla nich duże znaczenie. Demokratyczne zarządzanie zespołem jest cenione wśród młodych i ambitnych osób preferujących dużą autonomię, a także w grupach starszych pracowników, którzy dysponują doświadczeniem i wiedzą.

Integratywny styl kierowania

Człowiek jest najważniejszy, ponieważ zaspokajanie jego potrzeb pozytywnie wpływa na jego samopoczucie, a to z kolei przekłada się na dobre relacje i zaangażowanie. Kierowanie w stylu integratywnym postuluje przede wszystkim stymulowanie zachowań poszczególnych jednostek oraz otaczanie wsparciem i opieką. Lider nie skupia się na kreowaniu wizji rozwoju i wytyczaniu szlaków, po których mają iść pracownicy, ale stara się zażegnywać kryzysy, rozwiązywać sytuacje konfliktowe i dbać o dobre relacje z  pracownikami. Koncentruje się na sukcesach i nie dyskutuje na forum grupy o poszczególnych problemach czy błędach pracowników, a omawia je indywidualnie, pragnąc inspirować i dbać o rozwój.

Integratywny styl zarządzania preferują osoby empatyczne, wrażliwe, towarzyskie i przekonane o nadrzędnej roli budowania pozytywnej komunikacji. Zbyt mocne skupienie się jedynie na tych aspektach, a zaniedbanie realizacji zadań może jednak powodować powstawanie problemów, dlatego warto, żeby zarządzana grupa charakteryzowała się odpowiedzialnością, wysoko rozwiniętą samoświadomością i doświadczeniem, a także aby nie nadużywała przyjazności szefa.

Trenerski styl zarządzania

Dla osoby zarządzającej w stylu trenerskim najważniejszy jest rozwój osób zatrudnionych. Główny cel szefa to identyfikacja predyspozycji pracowników i ich słabszych stron, a następnie przydzielanie im zadań, które będą w stanie wykonać i dzięki którym poczynią postępy w zdobywaniu nowych i doskonaleniu nabytych umiejętności. Trenerski styl zarządzania jest charakterystyczny dla osób, które uważają, że w życiu najważniejsza jest praca nad sobą i mają predyspozycje do skutecznego motywowania i wspierania innych. Trenerski styl kierowania zda egzamin w pracy z zespołami młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają pracę i przez brak doświadczenia mogą czuć się niepewnie.

Który styl zarządzania jest najlepszy?

Choć każdy z powyższych styli zarządzania się różni, czasami nawet skrajnie, to warto mieć świadomość, że rzadko występują w czystej formie. Znacznie częściej mamy do czynienia z połączeniem kilku stylów kierowania w różnych proporcjach, przy czym wielu menadżerów korzysta z nich w sposób podświadomy, dostosowując zachowanie do konkretnej grupy, potrzeb danego projektu i specyfiki pracy.

Rekrutacja jako element employer brandingu

Działania w zakresie employer brandingu realizowane są równocześnie na wielu poziomach. Jednym z najważniejszych aspektów jest rekrutacja stanowiąca element bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnętrznego otoczenia organizacji czy firmy, które starają się o wstąpienie w jej szeregi. W związku z tym od jakości procesów rekrutacyjnych zależy ich efektywność, a więc i pozyskiwanie najbardziej wartościowych pracowników. Przeczytaj tekst i sprawdź, na czym się skupić, żeby prowadzić rekrutację na najwyższym poziomie i zgodnie z założeniami employer brandingu.

Employer branding – definicja pojęcia

Zanim przejdziemy do omówienia istoty rekrutacji w odniesieniu do employer brandingu, warto właściwie zdefiniować to pojęcie. W Polsce jest ono stosunkowo młode, jednak określa cel doskonale znany każdemu przedsiębiorstwu – kreowanie wizerunku podmiotu profesjonalnego i atrakcyjnego dla potencjalnych kandydatów na wolne stanowiska. Choć z realizacją tychże zamierzeń jest już trochę gorzej, ponieważ nie każda firma podchodzi to tego zagadnienia z należytą powagą. Wiele przedsiębiorstw skupia się przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej pozyskać pracownika, zawrzeć z nim umowę i oddelegować do pracy, jednocześnie zapominając o tym, że selekcja to także obszar kreowania pozytywnego wizerunku całej organizacji jako pracodawcy jakościowego i uznanego.

Employer branding obejmuje bardzo wiele zadań i tylko ich regularne i przemyślane wykonywanie gwarantuje sukces. Dzięki temu firma jest w stanie stworzyć wizerunek podmiotu profesjonalnego, nowoczesnego i nastawionego na rozwój, a to przekłada się na jej postrzeganie przez pracowników – zadowolenie i satysfakcję z pracy dla cenionej marki. Employer branding wpływa też na klientów i osoby starających się o stanowisko, które odbierają przedsiębiorstwo pozytywnie, uznając je za organizację wiarygodną i renomowaną, z której usług chce się korzystać czy dla której chce się pracować. Działania w ramach employer brandingu to odpowiedź na procesy zachodzące na rynku pracy, w efekcie których o najlepszych pracowników trzeba się starać. Konkurencja sprawia, że marki podjęły działania mające na celu kreowanie swojego wizerunku nie tylko jako cenionego producenta czy sprzedawcy, ale również właśnie jako dobrego pracodawcy.

Rola rekrutacji w budowaniu employer brandingu

Celem rekrutacji jest pozyskiwanie nowych pracowników. We współczesnym świecie nie jest to jednak proste, ponieważ rozbudowana konkurencja na rynku pracy utrudnia pracodawcom rekrutowanie. Interesujących ofert jest tak dużo, że osoby poszukujące pracy mają zazwyczaj kilka wyborów i nie decydują się na współpracę z pierwszą zainteresowaną podpisaniem umowy firmą. Szukają dla siebie stanowiska najbardziej optymalnego i korelującego z ich predyspozycjami czy preferencjami.

Jeśli więc zależy Ci na budowie spójnego wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, nie możesz zaniedbać aspektów związanych z procesem rekrutacyjnym. To bardzo ważne, gdyż właśnie rozmowa kwalifikacyjna będzie pierwszym bezpośrednim spotkaniem kandydata z wyznaczoną osobą z organizacji, a więc de facto z jej reprezentantem. Rekrutacja to dla potencjalnego pracownika okazja do weryfikacji swojej opinii wyrobionej na podstawie innych działań firmy. Kiedy rekrutowany zderzy się ze ścianą w postaci nieprofesjonalnego zachowania ze strony zakładu pracy, jego chęć do pracy znacząco spadnie. Najbardziej wartościowe i kompetentne jednostki zdają sobie sprawę ze swoich umiejętności, a więc mogą pozwolić sobie na naprawdę restrykcyjne ocenianie i wybór najlepszego przedsiębiorstwa.

Dlatego warto podjąć kroki, które zagwarantują prowadzenie rekrutacji na najwyższym poziomie i korzystnie przełożą się na employer branding. Rozwiązaniem może być nawiązanie współpracy z wyspecjalizowaną agencją pracy, choć trzeba pamiętać, że wcześniej czy później przyjdzie czas na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i należy zadbać o to, żeby procesy wewnętrzne również bazowały na sprawdzonych procedurach. Na koniec warto dodać, że mimo iż rozmowa rekrutacyjna to zwieńczenie całego procesu, pracodawca powinien pamiętać także o wcześniejszych etapach. Mowa o przygotowaniu spójnych, czytelnych i atrakcyjnych graficznie ofert pracy, sprawnej komunikacji z kandydatami czy prowadzeniu kampanii reklamowych.

Rekrutacja jako kluczowy element employer brandingu

Prawidłowo prowadzona rekrutacja znacząco wpływa na szeroko rozumiany employer brandingu. Jej efektem powinno być utwierdzenie kandydata w przekonaniu, ze firma, do której aplikuje, jest podmiotem wartościowym, nowoczesnym, dobrze zorganizowanym i ceniącym pracowników. Dzięki umiejętnemu prowadzeniu rekrutacji dotrzesz do najbardziej kompetentnych kandydatów i zaczniesz ich przyciągnąć, przekazując im prezentowane przez przedsiębiorstwo wartości, kulturę, a także eksponując rynkową pozycję. Współcześnie proces pozyskiwania pracowników można porównać do prowadzenia kampanii reklamowych, z tym że ich celem jest zainteresowanie i przykucie uwagi potencjalnych pracowników i skupienie się na aspektach ważnych z ich punktu widzenia.

Czym jest mobbing w pracy?

Firmy i miejsca pracy mają różne standardy. Z tego względu nie każdy ma przywilej realizowania obowiązków służbowych w przyjaznej atmosferze. Czasami zdarzają się bardzo niechciane sytuacje, a jedną z nich jest tak zwany mobbing w pracy. Warto dowiedzieć się, czym on jest, a także co robić w przypadku wystąpienia mobbingu. Przeczytaj i dowiedz się odpowiedzi na te pytania.

Mobbing definicja

O tym pojęciu słyszało mnóstwo osób, jednak mało kto potrafi wyjaśnić jego znaczenie. Co więcej, niesie to za sobą negatywne konsekwencje, ponieważ brak wiedzy ogranicza możliwości rozpoznania tego problemu. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że sporo ludzi zmaga się z tym zjawiskiem, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Każdy powinien wiedzieć, co ono oznacza przed przyjęciem oferty pracy.

Zrozumiałe wyjaśnienie znajdziesz w Kodeksie pracy, według którego mobbing to „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Warto dodać, że wbrew pozorom mobbing w pracy nie zachodzi tylko między pracodawcą a pracownikiem. Jest to wprawdzie najpopularniejszy rodzaj zjawiska mobbingu, ale nie jedyny. Zdarza się również, że obie strony są na tym samym poziomie w hierarchii firmy. W teorii są więc współpracownikami, ale w praktyce zamiast wspólnie działać, wyrządzają sobie krzywdę.

Najpopularniejsze przykłady mobbingu w pracy

Miejsca pracy i wymagające procesy rekrutacji pracowników wyróżniają się swoją specyfiką, przez co trudno jest rozpoznać, że dzieje się coś złego. Dlatego warto wiedzieć, jakie zachowania zalicza się do mobbingu w pracy. Niezwykle popularne są obraźliwe słowa, gesty i lekceważące podejście do człowieka. Krzywdę wyrządzają także żarty mające na celu głównie ośmieszenie pracownika. Zdarzają się też groźby dotyczące między innymi zwolnienia z firmy lub nawet życia prywatnego.

Skutki mobbingu w pracy

Niestety bycie ofiarą mobbingu niesie za sobą bardzo negatywne i groźne skutki. W dużej mierze dotyczą one zdrowia psychicznego, które zostaje zrujnowane przez mobbera. Nękanie i zastraszanie powoduje obniżenie samooceny i poczucie własnej wartości. Nawet udzielenie pomocy osobie poszkodowanej nie rozwiązuje problemu od razu — wychodzenie z takiego stanu zajmuje dużo czasu i wymaga wielu spotkań ze specjalistami. Ofiara mobbingu ma też problemy z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi. Spada również motywacja do pracy, a strach przed kolejnymi niechcianymi sytuacjami blokuje podejmowanie działań. Nawet gdy na horyzoncie pojawi się ciekawa oferta pracy, to i tak zostaje odrzucana. Takie sytuacje potrafią odciskać swoje piętno nawet na całe życie.

Jak się bronić przed mobbingiem w pracy?

Przede wszystkim należy od razu zaznaczyć, że bezwzględnie trzeba szukać pomocy. Próby rozwiązania tak poważnego problemu jak mobbing we własnym zakresie zazwyczaj kończą się tylko pogorszeniem sytuacji. Dla zdrowia psychicznego warto udać się do specjalisty w tej dziedzinie, aby oczyścić i uzdrowić swoją głowę. Natomiast działania w miejscu pracy powinno się zacząć od zgłoszenia wystąpienia zjawiska mobbingu poprzez oficjalne pismo do pracodawcy. Brak odpowiedzi i reakcji sprawi, że trzeba zaangażować do tej sprawy inne organy między innymi Państwową Inspekcję Pracy lub stowarzyszenia zajmujące się pomocą dla pracowników. Dzięki przeciwstawieniu się ostrzega się też innych, którzy chcieli wziąć udział w procesie rekrutacji pracowników do tej firmy. Co więcej, można wystąpić o zadośćuczynienie. Otrzymuje się je w przypadku znaczącego uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji, w której mobbing spowodował rezygnację z pracy, również przysługuje odszkodowanie. Ostateczną decyzję podejmuje sąd pracy po wcześniejszym złożeniu pozwu.

Co grozi mobberowi?

Osoba dopuszczająca się mobbingu powinna ponieść konsekwencje i na szczęście jest to bardzo realny scenariusz. Kodeks karny jasno określa, że nękanie i groźby są czynem zabronionym podlegającym grzywnie lub nawet pozbawieniu wolności. Po zebraniu materiałów dowodowych, na przykład zdjęć, czy dokumentacji zdrowotnej szanse na wygranie sprawy o mobbing w sądzie są oceniane na wysokie. Pamiętaj, że trzeba reagować nie tylko wtedy, gdy jest się ofiarą mobbingu, ale także w sytuacjach, w których ktoś z otoczenia potrzebuje pomocy.  Z tego artykułu dowiesz się, jak dbać o dobre relacje w firmie, które z pewnością mogą pomóc w uniknięciu mobbingu w pracy.

Branże przyszłości, w których znajdziesz pracę

Jaka branża jest najbardziej przyszłościowa? W którym zawodzie znajdę prace w przyszłości? Każdy z nas zadaje sobie zadaje takie pytania i powinien myśleć o pracy zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie. Jednak jeśli chodzi o karierę zawodową, na wybór ścieżki edukacyjnej i selekcję miejsc, w których składamy CV, bardzo często patrzymy krótkowzrocznie. To błąd! Dowiedz się, jak będzie się zmieniał rynek pracy i jakie kompetencje będą pożądane przez pracodawców. Oto lista branż i zawodów przyszłości, które zapewnią Ci dobre zatrudnienie za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

 IT – branża przyszłości której szukasz

Czy wiesz, że już w tym momencie na polskim rynku brakuje nawet kilkadziesiąt tysięcy specjalistów w zakresie szeroko pojętego IT? Choć Internet rozwija się w Polsce i na świecie od wczesnych lat 90., dopiero teraz daje pracę tak wielu ludziom. Programista Java, senior development czy wiele innych zawodów brzmi dość tajemniczo, ale kryją się za nimi ogromne możliwości rozwoju, a przede wszystkim wysokie pensje. Nawet mniej znaczące stanowiska w korporacjach są trampoliną do rozwoju kariery pod warunkiem nieustannego uczenia się i niesłabnącej ambicji. W tej branży odnajdzie swoją przyszłość wiele osób.

Sztuczna inteligencja

Pokrewnym zagadnieniem jest AI, czyli sztuczna inteligencja. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele codziennych usług, które dotyczą Ciebie, jest wykonywanych przez potężne algorytmy. To, co kiedyś wymagało ogromnego wysiłku intelektualnego całych zespołów ekspertów, dziś pozostaje kwestią przetworzenia danych w ułamku sekundy. Jednak sztuczną inteligencją ktoś musi zarządzać, ktoś musi tworzyć coraz bardziej skomplikowane algorytmy. To szansa dla Ciebie. Już teraz można na tym dobrze zarabiać, a perspektywa najbliższych lat jest więcej niż obiecująca. Zwłaszcza że w Polsce rynek najnowszych technologii rośnie bardzo dynamicznie, a nasi specjaliści są doceniani w globalnej skali. Te fakty potwierdzają, że sztuczna inteligencja jest branżą przyszłości.

Big Data – to nie tylko liczby i tabele

Kolejnym obszarem związanym z IT oraz AI jest big data. „Duże dane” pozwalają wdrażać algorytmy w rozbudowane projekty społecznościowe i biznesowe. Skąd duże marki wiedzą o nas, konsumentach tak dużo, czego dowodem są spersonalizowane reklamy? Właśnie dzięki big data, bo korzystając z wyszukiwarki Google, portali czy mediów społecznościowych, pozostawiamy za sobą tysiące śladów, które można umiejętnie przetworzyć i wykorzystać na wiele komercyjnych sposobów. To zadanie dla specjalistów w zakresie big data, dla których stanowiska pacy już teraz są ciekawą perspektywą zawodową. Być może to droga dla Ciebie?

Logistyka – twoja branża przyszłości

Polska już jest transportową potęgą – w naszym kraju mieszczą się kluczowe centra dystrybucyjne, u nas działa wiele drobnych, średnich i dużych przedsiębiorstw oferujących międzynarodowy przewóz towarów, a nasze firmy należą do wiodących w Europie. Aby nad tym zapanować, potrzebni są nie tylko fachowi kierowcy, ale też doświadczeni i profesjonalni logistycy.

Logistyka jest popularnym kierunkiem na studiach, jednak wiele osób próbuje się dostać do tej branży, nie mając kierunkowego wykształcenia. Ale to przecież obszar wykraczający tylko poza transport. W zasadzie każdy proces sprzedażowy i produkcyjny wymaga odpowiedniej logistyki. To zdecydowanie zawód teraźniejszości, a tym bardziej przyszłości, szczególnie w dobie otwartych granic i globalizacji.

Ekotechnologia – zielone jutro

Kolejną dziedziną, w której rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, jest szeroko pojęta ekotechnologia. Projektowanie, produkowanie i montowanie paneli fotowoltaicznych jest zaledwie wierzchołkiem zapotrzebowania na rynku pracy. Do tego dochodzą pompy ciepła, termoizolacje, ekologiczne materiały budowlane, domy pasywne, okna energooszczędne i wiele innych technologii, które ktoś musi projektów i wdrażać. Skoro rośnie popyt, wzrasta też szansa na dobre zatrudnienie. Czyż nie ekotechnologia jest branżą przyszłości?

Biotechnologia

Jeśli jest się dobrym w chemii, biologii czy fizyce, warto poszukać zawodu przyszłości, który skupia wątki z tych dziedzin i zapewnia niesamowite możliwości rozwoju. Przykładem jest biotechnologia. Świat organiczny wdrożony w rzeczywistość przemysłową okazuje się niewyczerpanym polem do badań i pracy, nierzadko w międzynarodowych zespołach. Ponieważ to zawód oparty na zaawansowanej wiedzy, nie ma dużej konkurencji, podczas gdy generuje coraz więcej ofert pracy.

Finanse – duże perspektywy rozwoju

Można by poświęcić sporo czasu na rozważania wokół rynku finansowego w Polsce. Czy wiesz, jak wielu Polaków bierze pożyczki i kredyty? Jak duże jest zadłużenie naszych rodaków? A do tego dochodzą kwestie ubezpieczeń, lokat i wielu innych produktów. Jeszcze innym obszarem są bit-coiny, elektroniczne giełdy, mobilne produkty. Nie trzeba być z wykształcenia ekonomistą, żeby wejść w świat finansów. Ale trzeba się sporo nauczyć i wykazać dużym zaangażowaniem, żeby spróbować swoich sił i zrobić karierę w tej branży. Ten szeroki rynek będzie tylko rósł, dlatego jeśli myślisz o przyszłościowej pracy, zakręć się wokół pieniędzy.

Zdrowy styl życia

Żyjemy w czasach niezwykle paradoksalnych. Z jednej strony w Polsce dietetycy biją na alarm, bo coraz więcej obywateli, w tym najmłodszych, cierpi na nawagę i otyłość. Nie mówimy o lekkiej nadwadze po zbyt obficie zajadanych świętach, ale chorobie nazywanej otyłością, która ma naprawdę poważne konsekwencje. A na drugim biegunie wciąż rosnąca moda na bycie fit: świadome jedzenie, aktywność fizyczna, rezygnacja ze wszystkiego, co sztuczne i niezdrowe.

Zdrowy styl życia to także dziedzina, w której można się rozwijać i na której można dobrze zarabiać. Jeśli już dziś, to tym bardziej za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Dlatego warto pomyśleć o ekologicznej żywności, naturalnych kosmetykach, dietetyce, zostanie trenerem personalnym. „Fit-kariera” może przybrać niejeden wymiar, a przy okazji pozwala połączyć pasję i źródło dochodów.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

Zwolnienie pracownika na L4. Kiedy jest to możliwe?

Kodeks pracy zabrania zwalniania pracownika, gdy ten przebywa na L4, ponieważ jest to uzasadniona nieobecność. Ustawa jednak daje możliwości rozwiązania umowy o pracę, ale tylko w skrajnych przypadkach. Za takie można uznać między innymi zbyt częste przebywanie na zwolnieniu lekarskim lub zbyt długie. Oznacza to więc, że pracownicy nie mogą czuć się bezpiecznie, nawet gdy przebywają na L4. Kiedy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim? Czym jest choroba długotrwała? Jaki wpływ na zwolnienie z pracy mają częste choroby?

Pracownik na zwolnieniu lekarskim a kodeks pracy

Kodek pracy chroni osoby, które są nieobecne w pracy pod warunkiem, że jest to nieobecność usprawiedliwiona. Dokładnie określa to artykuł 41 Kodeksu pracy, w którym zawarte jest, że w czasie urlopu osoby zatrudnionej, nie może ona zostać zwolniony z pracy, tak samo w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, a do takich niewątpliwie zalicza się L4, pod warunkiem, że nie minął okres umożliwiający rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Według badań statystycznie Polacy przebywają o 30 procent dłużej niż mieszkańcy innych krajów na L4. Wynika to bowiem z błędnego przekonania, że pracownik jest w pełni chroniony, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy może zwolnić pracownika, gdy ten wykazuje długotrwałą niezdolność do pracy spowodowaną stanem zdrowia i to bez wypowiedzenia umowy o pracę.

Kiedy pracownik może zostać zwolniony?

Zwolnienie lekarskie co do zasady chroni osobę zatrudnioną przed utratą pracy, jednakże jeśli jego nieobecność trwa zbyt długo, ustawodawca daje możliwość pracodawcy zakończenia stosunku pracy z takim zatrudnionym. W jakich przypadkach może nastąpić taka sytuacja? Wymienić można kilka możliwości:

 • nieobecność pracownika trwa dłużej niż 3 miesiące, ale jest on zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż pół roku,
 • „przez okres dłuższy niż łączny czas pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy minimum 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

Pierwszy punkt wydaje się być zrozumiały i jasny, czego nie można powiedzieć o drugim. Jeśli chodzi właśnie o niego, to pracodawca może zwolnić pracownika dopiero w momencie wykorzystania przez niego okresu zasiłkowego, a następnie otrzymania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i pobierania go przez kwartał lub więcej.

Oznacza to więc, że pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, ale dopiero po upływie dziewięciu miesięcy choroby. Mało tego, jeśli ten okres dotyczy ciąży lub gruźlicy, to ten czas wydłuża się automatycznie do roku czasu. Należy także pamiętać, że rozwiązać umowę o pracę pracodawca nie może po stawieniu się zatrudnionego na stanowisku w zakładzie po ustaniu wymienionych przyczyn.

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy – etyka

Wielu pracodawców oraz pracowników zastanawia się, czy w ogóle wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niezdolności do pracy jest etycznym rozwiązaniem. W tym przypadku do problemu należy podejść na dwa sposoby. Z jednej strony uczciwy pracownik, który przebywa od dłuższego czasu na L4 z powodów niezależnych od niego nie powinien być pozbawiany możliwości pracy. Z drugiej jednak strony życie pokazuje, że wielu pracowników specjalnie zmyśla choroby lub załatwia sobie L4 tylko po to, aby nie iść do pracy. W drugim przypadku warto zdać sobie sprawę z tego, że notoryczne przebywanie na zwolnieniu lekarskim, a także utrudnianie w ten sposób funkcjonowanie swojej firmie, może zostać zinterpretowane jako uzasadniona podstawa do rozwiązania umowy o pracę.

Zakończenie umowy o pracę bez wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim to już nieco poważniejsza sprawa. Niektórzy zatrudnieni łamiący prawo i regulamin wewnątrz firmowy uciekają przed odpowiedzialnością załatwiając sobie zwolnienie lekarskie. W tym przypadku tak zwana dyscyplinarka i tak dosięgnie danego pracownika i to bez względu na to, czy przebywa on an L4, czy też nie.

 

Szukasz nowej pracy – unikaj tych błędów

Dawno minęły czasy, gdy pracowało się kilkadziesiąt lat w jednym miejscu. Dziś coraz częściej trzeba być przygotowanym na częste zmiany zatrudnienia. W tym artykule poruszamy temat poszukiwań nowej pracy, ale jeszcze przed odejściem z obecnej. Oto aspekty, które warto rozważyć w tym kontekście.

Zachowaj dyskrecję

Poszukiwanie pracy odbywa się na własną rękę i dopiero przy pomyślnych wynikach rekrutacji pracownik idzie do aktualnego szefostwa z wypowiedzeniem umowy lub w celu przedyskutowania całej sprawy. Dlatego ważne jest zachowanie dyskrecji, chociażby w rozmowach ze współpracownikami. Pamiętaj, że plotki szybko się rozchodzą. Zawierzysz kilku osobom, a po chwili informacja dotrze do władz firmy. Sam fakt poszukiwania pracy może znacząco obniżyć Twoje notowania i pogorszyć atmosferę. Unikaj więc informowania o swoich planach publicznie, na przykład w mediach społecznościowych. Co ciekawe, na LinkedIn istnieje możliwość zaznaczenia opcji zainteresowania ofertami pracy, ale bez wyświetlania tej informacji obecnemu pracodawcy i postronnym obserwatorom.

Nie pal za sobą mostów

Zmiana pracy nie powinna wywoływać niepotrzebnej burzy. Odchodzenie w atmosferze skandalu nie sprzyja rozwojowi kariery zawodowej, a skutki konfliktu mogą być odczuwalne jeszcze przez długi czas. O swoich planach należy zakomunikować w odpowiednim momencie i we właściwych słowach. Choćby ze względu na zawodowy profesjonalizm warto rozstawać się z klasą, według procedur, bez oskarżeń czy pretensji, jeśli są nieuzasadnione i niepotrzebne. Nie pal za sobą mostów. Może dalsza współpraca, ale już na innych zasadach, będzie dalej możliwa? Trudno przewidzieć przyszłość, więc nie opłaca się otwierać nowych konfliktów.

Nie zrywaj kontaktów

Myślami jesteś już w nowej pracy, której usilnie poszukujesz? Niech nie oznacza to zrywania kontaktów z obecnymi koleżankami i kolegami. Pielęgnowanie kontaktów i utrzymywanie wartościowych relacji mimo zmiany pracodawcy jest bardzo cenne zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie.

Nie stój w miejscu

Częstym błędem popełnianym przez osoby, które mają pracę, ale szukają nowej, jest przeświadczenie, że nie muszą się rozwijać. Tymczasem jest wręcz przeciwnie – poszukiwanie nowego pracodawcy powinno stanowić bodziec do nauki i zdobywania kolejnych umiejętności. Zawsze istnieją obszary, w których można, a nawet należy się udoskonalać. Zresztą w każdej branży jest zauważalny postęp i trzeba się do niego dostosować, żeby zachować konkurencyjność. Może się okazać, że kompetencje, które jeszcze kilka lat wcześniej gwarantowały zatrudnienie, obecnie nie są już żadnym wyróżnikiem CV.

Dlatego póki masz pracę, poświęć wolny czas na rozwój. Zapisz się na kurs, podszkol umiejętności językowe, zdobądź nowe kompetencje. Unikając przeświadczenia, że przecież nie musisz iść do przodu, ochronisz się przed dużym zawodem.

Podsumowując, nie warto wchodzić w konflikty, rozpowiadać o swoich planach ani rezygnować z możliwości rozwoju. Zmiana pracy to poważny moment kariery zawodowej, więc nie popełniaj na tym etapie błędów, które mogą być potencjalnie kosztowne.

Pytania zabronione podczas rekrutacji

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie kandydata na dane stanowisko, ale to wcale nie oznacza, że można zadać mu każde pytanie, jakie pojawia się w głowie rekrutera. Poruszanie niektórych tematów jest zarówno niepotrzebne, jak i niezgodne z prawem. Dowiedz się, jakiego rodzaju pytania są wykluczone z punktu widzenia obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna

Kodeks pracy (art. 22) wskazuje, jakich informacji potencjalny pracodawca ma prawo zażądać od osoby przystępującej do rekrutacji – to imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, imiona rodziców, przebieg dotychczasowego wykształcenia, numer PESEL, numer rachunku płatniczego, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do pracy na danym stanowisku.

Wynika z tego, że wszelkie inne informacje, w szczególności te związane z życiem prywatnym, nie powinny być przedmiotem rozmowy rekrutacyjnej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, rekruter nie może wymagać ich podania. A co w przypadku naruszenia tych praw? W takiej sytuacji należy się odnieść do przepisów Kodeksu Cywilnego, który chroni „dobro osobiste” i umożliwia uzyskanie zadośćuczynienia, np. pieniężnego i w formie oświadczenia.

Pytania, na które nie musisz odpowiadać

Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną nie ma prawa pytać o prywatne sprawy. Poruszanie takich tematów jak planowanie ciąży, stan cywilny, liczba dzieci może być przedmiotem rozmowy na stopie prywatnej, ale nie w relacji rekruter-kandydat. Niedopuszczalne są w zasadzie wszystkie pytania dotyczące sfery osobistej, chyba że np. stan zdrowia czy niekaralność są ściśle związane z pracą na danym stanowisku.

Zakazane są też pytania czy sugestie, które mają charakter dyskryminujący ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie rasowe i etniczne czy wyznanie. Rozmowa o pracę to nie dyskusje dotyczące spraw intymnych albo poglądów politycznych.

Co zrobić, gdy rozmowa zmierza w złym kierunku

Przepisy przepisami, a wciąż dochodzi do sytuacji, w których kandydaci do pracy słyszą pytania, które formalnie w ogóle nie powinny padać. Jak zatem na nie reagować?

Nieudana, nieprzyjemna rozmowa stanowi najlepszą wskazówkę, że dana firma po prostu nie jest najlepszym miejscem do pracy. Ma to znaczenie z punktu widzenia pracodawcy, który chce zadbać o swój wizerunek – aby go nie nadszarpywać, powinien unikać pytań niezgodnych z prawem, Kandydat, któremu zależy na danym stanowisku, może natomiast grzecznie upomnieć rekrutera i uświadomić go, że zna swoje prawa. Nie musi odpowiadać na pytania dotyczące prywatności niezwiązane z wymogami rekrutacyjnymi. W razie potrzeby może zwrócić się do firmy z prośbą o rozmowę z kimś innym, a nawet wejść na drogę sądową, choć w takich sprawach potrzebne są przede wszystkim dowody na dyskryminację i niewłaściwe zachowanie.

Podsumowując, kandydat starający się o pracę nie musi odpowiadać na pytania, które odbierają komfort i za bardzo ingerują w sprawy prywatne, z czego rekruter powinien zdawać sobie sprawę. Z drugiej strony, czasami rozmowa kwalifikacyjna przybiera na tyle przyjazny charakter, że tematy prywatne pojawiają się w niej w sposób niewymuszony, naturalny. Nie zmienia to jednak faktu, że plany rodzinne czy prywatne poglądy nigdy nie mogą stać się podstawą do odrzucenia kandydatury.

Czy pracownik może odmówić pracy w czasie upałów

Chociaż w Polsce panuje dość umiarkowany klimat, zdarza się, że skrajnie wysokie temperatury latem utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają pracę. Czy prawo uwzględnia sytuację, w której zatrudniony odmawia wykonywania obowiązków zawodowych ze względu na upały? Czy pracodawca ma obowiązek respektowania tego rodzaju próśb czy żądań wysuwanych przez zatrudnionych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się już teraz.

Odmowa pracy ze względu na zagrożenie

Wielogodzinna praca w wysokich temperaturach nie sprzyja bezpieczeństwu ani efektywności wykonywanych czynności niezależnie od tego, czy obejmują pracę przy biurku, za kółkiem, w fabryce, czy gdziekolwiek indziej, gdzie nie działa klimatyzacja. Splot niekorzystnych czynników oraz upały na zewnątrz mogą sprawić, że praca będzie wręcz zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Wówczas pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków. Jeśli sytuacja jest uzasadniona, nie powinien ponieść za to żadnych konsekwencji.

Według obowiązujących przepisów, za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych można uznać wykonywanie obowiązków w temperaturze przekraczającej 25 stopni na otwartych przestrzeniach oraz 28 stopni w pomieszczeniach zamkniętych. Na szczególne względy i wyrozumiałość mogą liczyć kobiety w ciąży oraz pracownicy młodociani w wieku poniżej 18 lat. To ich potrzeby i obawy są brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Obowiązki pracodawcy

Gdy nadchodzi fala upałów (a w Polsce dzieje się to latem praktycznie z rokroczną regularnością), zadaniem firm oraz instytucji jest dbanie o jak najlepsze warunki do pracy. Przepisy BHP wyraźnie wskazują, co należy zrobić w gorące dni. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom wody zdatnej do picia, tak istotnej w czasie, gdy ryzyko odwodnienia gwałtownie wzrasta. W przypadku wymagających fizycznie zawodów, jak praca na budowie czy w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, należy zagwarantować pracownikom dostęp do napojów izotonicznych, które uzupełniają sole mineralne i witaminy.

Standardy, których warto przestrzegać

Bycie odpowiedzialnym przedsiębiorcą nie sprowadza się do wykonywania przepisów ze względu na obawę przed ewentualnymi konsekwencjami. Szef, który dba o zespół, samemu wychodzi naprzeciw wyzwaniu, jakim jest praca w czasie upałów. Zapas wody? To jedynie przykład działań, które warto podjąć. Biura czy zakłady pracy należy unowocześniać poprzez instalację systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Równie ważne jest regularne serwisowanie sprzętu, aby dbać o jakość powietrza w pomieszczeniach.

Gdy upały zaczynają doskwierać wszystkim pracownikom, w miarę możliwości warto rozpatrzyć możliwość wprowadzenia krótszych zmian, dłuższych przerw czy pracy zdalnej prowadzonej z domowego biura. Nie w każdym zawodzie jest to możliwe, niemniej jednak opłaca się szukać rozwiązań, które pozwalają przeorganizować pracę na wygodniejszą i bezpieczniejszą dla całego zespołu.

Podsumowując – pracownik może odmówić przyjścia do pracy lub jej kontynuowania, jeżeli w jego ocenie stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia. Dla części osób wysokie temperatury rzeczywiście mogą być realnym problemem, a przecież żaden pracodawca nie życzyłby swoim pracownikom i sobie tego, aby w firmie lub instytucji doszło do omdlenia albo jeszcze gorszych sytuacji. Najważniejsze to pozostawać w kontakcie z pracownikami, rozmawiać z nimi, przestrzegać przepisów BHP i zapewniać warunki możliwie najbezpieczniejsze mimo panującej aury.

Awans poziomy – co to jest, na czym polega

Z czym zazwyczaj kojarzy się awans? Symbolicznie porównuje się go do wspinaczki, wchodzenia na kolejne stopnie kariery. To zjawisko nazywa się awansem pionowym. Co oznacza zatem awans poziomy? Jak należy rozumieć to pojęcie i czym się różni od awansu pionowego? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Specyfika awansu poziomego

Awans poziomy polega na zmianie stanowiska nie tyle „w górę” lub „w dół”, ale bardziej „w bok” firmowej hierarchii. Na przykład: jesteś kierownikiem działu sprzedaży internetowej, ale otrzymujesz propozycję kierowania pionem sprzedaży stacjonarnej. Twoje zarobki nie ulegają dużej zmianie – są raczej na podobnym poziomie. Zakres odpowiedzialności nadal jest podobny i wciąż jesteś jednym z kilku kierowników firmy. Właśnie na tym polega awans poziomy. Jak go potraktować? Uznać za sukces czy przeciwnie – symptom porażki zawodowej? Odpowiedzi na te pytania są indywidualne, bo w rzeczywistości bardzo wiele zależy od Twojego osobistego nastawiania. Przekonaj się, że awans poziom to duża zawodowa szansa.

Wyraz zaufania i wdzięczności

Celem przeniesienia Cię na inne stanowisko na podobnym poziomie jest zazwyczaj chęć jak najlepszego uzupełnienia wakatu, który wyniknął wraz z odejściem innego pracownika (np. na emeryturę albo do innej firmy) czy wzięcia przez niego długotrwałego urlopu. Szefostwo szuka wówczas na wolne miejsce specjalisty i zapewne widzi w Tobie odpowiednią osobę, która sprawdzi się w tej roli. Twoim atutem jest znajomość firmy i choćby szczątkowa wiedza o realiach stanowiska, które zostało Ci powierzane. Kojarzysz współpracowników, wiesz, jakie są procedury. Jedynym, choć niebagatelnym wyzwaniem jest konieczność przejęcia nowych zadań i obowiązków.

Nowe wyzwanie zawodowe

Jeżeli patrzysz wyłącznie na czysto materialny zysk mierzony wysokością comiesięcznej pensji, awans poziomy może nie robić szczególnego wrażenia, bo nie wiąże się ze wzrostem zarobków, a jak już, to tylko w niewielkim stopniu. Ale czy aby na pewno pieniądze to jedyna potencjalna korzyść?

Potraktuj całą sytuację jak wyzwanie dające motywację i nowe doświadczenia. Postrzegaj ją jako impuls, który zmusza do wyjścia ze strefy komfortu, przyswojenia nieznanej wiedzy, zmierzenia się z obawami, trudnościami czy samym faktem przejęcia odpowiedzialności za aspekty działalności firmy, którymi wcześniej zajmowali się inni pracownicy. Ktoś powierza Tobie zadanie, a Ty odchodzisz od rutyny, masz nowe cele i nie możesz spocząć na laurach.

Zmiana stanowiska w ramach awansu poziomego bardzo często wymaga przyswojenia nowych kompetencji, jak zarządzanie zespołem, obsługa oprogramowania, znajomość języków obcych czy wiedza wykraczająca poza dotychczasowy zbiór. Pozostajesz w strukturach swojej firmy, ale zaczynasz pracę z innymi ludźmi, być może w innym budynku i oddziale. Sam fakt konieczności „przestawienia się” stanowi okazję do refleksji nad dalszą karierą. Awans poziomy może być doskonałym atutem w kontekście rozwoju osobistego. Jeśli sprawdzisz się na dwóch równorzędnych stanowiskach, udowodnisz swoją elastyczność i zdolność przystosowania. Z biegiem czasu możesz dzięki temu zapracować na awans poziomy.

Podsumowując, w przejściu na podobnie płatne stanowisko o podobnym zakresie odpowiedzialności można dostrzec wiele plusów. To również awans, choć nie pionowy.

Drugi etap rekrutacji – jak skutecznie go przejść

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną to dobra wiadomość, jeżeli poszukujesz pracy. Gorzej, gdy wiele kolejnych spotkań nie przynosi żadnych efektów i wciąż pozostajesz bez zatrudnienia. Zaczynasz dostrzegać pewną zależność – CV budzi zainteresowanie, ale po rozmowach rekrutacyjnych kontakt się urywa. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co może być przyczyną te j sytuacji. Zapoznaj się z poradami pomocnymi w rozwiązaniu tego problemu.

Problem 1 – CV nie jest autentyczne

Niestety, wciąż zdarzają się takie przypadki, że kandydaci do pracy wysyłają w odpowiedzi na ogłoszenie „podkoloryzowane” CV. Fałszywe informacje na temat wykształcenia, doświadczenia czy umiejętności są weryfikowane przez specjalistów bez większego problemu. Jako osoba szukająca pracy nie próbuj oszukiwać specjalistów, którzy naprawdę znają się na rekrutacji i potrafią dostrzec brak wiedzy czy kłamstwo, bo to nigdy się nie uda.

Rozwiązanie

Zawsze przygotowuj CV na podstawie rzeczywistego stanu wiedzy czy wykształcenia. Dotyczy to również takich detali jak poziom znajomości języka obcego czy zadeklarowane zainteresowania. Po co udawać kogoś, kim się nie jest? Wówczas trudniej o pracę i telefon ze słowami „gratulujemy przejścia drugiego etapu rekrutacji!”.

Problem 2 – nieprzygotowanie do rozmowy

Być może rozmowa kwalifikacyjna nie przynosi oczekiwanych efektów, ponieważ nie udało Ci się do tej pory wypracować nawyku przygotowywania się do tego spotkania? Zwróć uwagę, że pytania często się powtarzają: „co wiesz o naszej firmie?”, „jakie są Twoje mocne i słabe strony?”, „co możesz dać naszemu przedsiębiorstwu?”. Dlatego zdecydowanie warto przed rozmową przygotować sobie zestaw standardowych, często powtarzających się pytań wraz z gotowymi odpowiedziami.

Rozwiązanie

Przećwicz możliwe scenariusze i najczęściej pojawiające się tematy rozmów. Dowiedz się więcej na temat firmy, branży i realiów, w jakich masz się poruszać jako pracownik. Nie wymaga to zbyt wiele czasu ani wysiłku. Po prostu wykaż zaangażowanie, bo jego brak jest bardzo widoczny.

Problem 3 – kłopot ze skuteczną autoprezentacją

Przychodzisz na rozmowy kwalifikacyjne bardzo dobrze przygotowany i możesz się pochwalić atrakcyjnym CV, a mimo to telefon po kolejnych spotkaniach milczy? Gdzie leży problem, skoro wydajesz się idealną osobą na dane stanowisko? Być może to kwestia autoprezentacji. Czasami nawet nie słowa, a mowa ciała, gesty, grymasy, ton głosu czy sposób prowadzenia rozmowy zrażają rekrutera, który zaczyna poważnie wątpić w sens zatrudniania osoby, która nie jest przekonująca już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, więc może być np. słabym sprzedawcą.

Rozwiązanie

Popracuj nad kompetencjami interpersonalnymi. Poćwicz przed lustrem, postaraj się opanować stres, zapanuj nad gestami czy zachowaniem, które może nie być odebrane jako szczególnie profesjonalne.

Problem 4 – konkurencja jest zbyt silna

Być może masz pecha. Seria nieudanych rozmów kwalifikacyjnych nie świadczy o Twoich błędach czy słabościach. Po prostu są inni, jeszcze lepsi kandydaci. Nie poddawaj się i dalej walcz o atrakcyjne zatrudnienie.

Rozwiązanie

Przeanalizuj swoje przygotowanie do pracy zawodowej w konkretnym obszarze. Szukaj doświadczeń, zbieraj certyfikaty, poszerzaj horyzonty. Im lepsze CV (na pierwszym etapie) i im lepsza prezentacja (na drugim), tym większe szanse na przejście na kolejny, upragniony poziom rekrutacji.

Rekrutacja w dobie pandemii. Jak starać się o zatrudnienie w kryzysowych czasach?

Jeśli szukasz obecnie pracy, to jest więcej niż pewne, że wiele ofert, na które trafisz, będzie miało zaznaczoną opcję rekrutacji zdalnej. Taka sytuacja jest podyktowana przede wszystkim pandemią koronawirusa, ale sądzimy, że i tak kwestią czasu było, że ten model prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych stanie się dominujący. Dobrze jest zatem wiedzieć, na czym polega specyfika rekrutacji online i jak się do takich spotkań najlepiej przygotować.

Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań

W ostatnim czasie słowo „pandemia” było odmieniane przez wszystkie przypadki. Ogólnoświatowe zmagania z koronawirusem odbiły się na każdej dziedzinie ludzkiego funkcjonowania, w tym także na życiu zawodowym. Sytuacja na rynku pracy stała się trudna i skomplikowana. W niektórych sektorach miejsc pracy ubyło, ale inne dziedziny gospodarki przeżywały prawdziwy rozkwit i zapotrzebowanie na nowych pracowników wzrosło. Aby móc pozyskiwać wartościowych kandydatów do pracy, konieczne było prowadzenie rekrutacji w sposób bezpieczny i spełniający wymogi dostosowane do specyfiki tych wyjątkowych czasów.

Rekrutacja online stała się standardem

O ile w czasach przed pandemicznych rozmowy kwalifikacyjne prowadzone zdalnie stanowiły wyłącznie alternatywę dla standardowej rekrutacji, o tyle w okresie, w którym cały świat walczy z wirusem COVID-19, rekrutacja zdalna wydaje się jedyną możliwą i bezpieczną opcją. Wiele wskazuje na to, że ten model prowadzenia procesu rekrutacyjnego ma przyszłość i nawet kiedy możliwe stanie się znowu organizowanie bezpośrednich spotkań, to wielu headhunterów i osób poszukujących zatrudniania będzie skłaniało się w stronę wykorzystywania możliwości Internetu. Dlaczego? Bo jest to po prostu wygodniejsze, generuje mniejsze koszty i pozwala na sprawniejsze i szybsze wypełnienie formalności. Kandydaci nie muszą przemierzać niekiedy setek kilometrów, by móc stawić się na trwające relatywnie krótko spotkanie. Poza tym rozmowy prowadzone za pośrednictwem komunikatorów internetowych są mniej stresujące, co może mieć bardzo pozytywny wpływ na ich przebieg. Gdy człowiek mniej się denerwuje, jest w stanie lepiej się zaprezentować i swobodniej opowiadać o swoich atutach, doświadczeniu i umiejętnościach. Korzystanie z narzędzi online do pozyskiwania nowych osób do pracy jest zasadne szczególnie w tych przypadkach, gdy i sama oferta dotyczy pracy zdalnej. Z drugiej strony rekrutacja prowadzona  w pełni online jest bardzo dużym ułatwieniem dla działów HR, którym odchodzi wiele obowiązków związanych z organizacją spotkań.

Jak przebiega rekrutacja online?

W wielu elementach proces rekrutacji online jest zbieżny z tradycyjnym. Wszystko zaczyna się od zamieszczenia przez pracodawcę ogłoszenia na portalach branżowych. Następnie, przez określony czas, rekruterzy czekają na aplikacje kandydatów, by w dalszej kolejności – po przeanalizowaniu zgłoszeń – zaprosić wybrane osoby do dalszego etapu. Zazwyczaj ten pierwszy kontakt ma formę wiadomości e-mail lub telefonu. Później pozostaje przesłanie osobom ubiegającym się o pracę zadań rekrutacyjnych do wykonania w domu. Finalnym etapem jest zorganizowanie wideorozmowy, podczas której kandydat otrzymuje feedback odnośnie zrealizowanego przez niego zadania. Jest to także najlepszy czas na to, by rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące samego stanowiska – dopytać o zakres obowiązków, ustalić zasady współpracy, negocjować wynagrodzenie itd.

Jak przygotować się do spotkania?

Tak naprawdę zasady obowiązujące podczas rekrutacji zdalnej nie różnią się właściwie niczym od tych, do których stosować się należy podczas tradycyjnych rozmów „face to face”. Jeśli chodzi o spotkanie odbywające się online, to jedyną różnicę stanowi to, że kandydat także musi zadbać o jego techniczną stronę. Koniecznie należy sprawdzić jakość połączenia internetowego. Bardzo dobrze jest także wykonać próbną rozmowę (np. ze znajomym lub z kimś z rodziny) za pośrednictwem komunikatora wskazanego przez pracodawcę. Pozwoli to uniknąć problemów i niepotrzebnych nerwów, gdy przyjdzie pora na oficjalne negocjacje.

Sprawnie funkcjonujący system rekrutacyjny pomaga szybko znaleźć najlepszych kandydatów do pracy. W naszej firmie posiadamy starannie opracowane procedury, umożliwiające nam efektywne działanie w tym aspekcie. Dysponujemy także wszelkimi niezbędnymi narzędziami, dzięki którym żadne techniczne trudności nie staną nam na przeszkodzie podczas prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Chętnie się tą wiedzą i umiejętnościami podzielimy.

Employer branding – jak dbać o markę pracodawcy

Praca szuka człowieka – to popularne obecnie hasło, które nie wzięło się znikąd. Sformułowanie powstało na bazie obserwacji rozwijającego się rynku pracy i rozszerzającej się ciągle liście dostępnych ofert. Ich duża liczba spowodowała, że o pracownika nie jest już tak łatwo, ponieważ kandydaci mają możliwość przebierania w propozycjach i szukania propozycji najbardziej im odpowiadających. To właśnie dlatego tak istotne są działania w obszarze employer brandingu. Dzięki nim zadbasz o wizerunek firmy i stworzysz atrakcyjną markę pracodawcy, a co za tym idzie, przyciągniesz do siebie najbardziej wartościowe jednostki. Przeczytaj i dowiedz się, o czym należy pamiętać.

Co to jest employer branding?

Employer branding to nic innego jak budowanie marki pracodawcy. Employer branding obejmuje więc działania firmy, które mają na celu kreowanie wizerunku organizacji atrakcyjnej dla potencjalnych pracowników, a także dla osób już zatrudnionych. Warto pamiętać, że wszelkie działania wizerunkowe powinny być skonsolidowane, wiarygodne i wzajemnie się uzupełniające, ponieważ nie ma nic ważniejszego niż spójność. Postępowanie, które pomoże stworzyć pozytywny obraz firmy, przełoży się na większe zadowolenie podwładnych i ich wydajność, przyciągnie wykwalifikowanych kandydatów na wolne stanowiska i pozwoli podejmować bardziej korzystne współprace z partnerami biznesowymi. Przede wszystkim zaowocuje jednak zainteresowaniem i dobrą opinią samych konsumentów czy usługobiorców.

Profesjonalny mechanizm rekrutacyjny

Mówi się, żeby nie oceniać książki po okładce. I mimo że każdy chociaż raz słyszał to powiedzenie, nadal zdecydowana większość społeczeństwa kieruje się automatycznie pojawiającymi się odczuciami i pierwszym wrażeniem. Nie ma w tym nic dziwnego – tak działa ludzka psychika. W ten sposób wyrabiamy sobie zdanie na temat innych osób, ale także opinię o przedmiotach, rozwiązaniach i markach. Biorąc tę wiedzę pod uwagę, należy stwierdzić, że dla przedsiębiorstwa przysłowiową okładką będzie rozmowa kwalifikacyjna dla pracownika. To właśnie tu kandydat po raz pierwszy zetknie się z mechanizmami działającymi w firmie i bardzo szybko wyrobi sobie zdanie. Dlatego też niezmiernie ważne jest zatroszczenie się o przemyślane i profesjonalne procedowanie działań rekrutacyjnych.

Potencjalny podwładny już na samym początku powinien zobaczyć, że ma do czynienia z firmą nowoczesną, dobrze zorganizowaną, w której pracują osoby kompetentne i znające się na swoim fachu. Dzięki temu pragnienie rekrutowanego o pracy w Twojej firmie zintensyfikuje się, a zatrudnienie traktowane będzie jako sukces i przełoży się na jego motywację i wydajność. Jeśli zaniedbasz tę sferę, możesz się spodziewać, że większość kandydatów poważnie zastanowi się, czy chce pracować w takiej organizacji lub od razu zrezygnuje, co przez dużą różnorodność na rynku pracy i szeroką dostępność ofert jest bardzo prawdopodobne.

Dogodne warunki pracy dla zatrudnionych

Podstawą kreowania pozytywnej marki pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym dobrych warunków pracy. Mowa tu o profesjonalnym utrzymaniu porządku, nowoczesnym, ergonomicznym i funkcjonalnym wyposażeniu, przemyślanym i estetycznym zagospodarowaniu przestrzeni czy stworzeniu stref relaksu. Wszystkie te aspekty przekładają się na sposób, w jaki firma jest oceniana. Istotne jest przestrzeganie wszelkich zasad BHP oraz zapisów dotyczących praw osób zatrudnionych. Dla młodych osób coraz ważniejsze stają się także wartości prezentowane przez przedsiębiorstwo, integracja grup, szeroko rozumiana kultura organizacji i poczucie misji. To bardzo ważne, żeby podwładni czuli się częścią firmy, angażowali się w jej rozwój i cenili środowisko, w którym przebywają na co dzień. Employer branding to także nienaganne przestrzeganie wewnętrznych procedur, reagowanie na ich łamanie i wysokie uznanie dla wartości etyki w codziennej pracy.

Jeśli będziesz lekceważyć powszechnie respektowane normy lub zaniedbywać swoje obowiązki, musisz liczyć się z zaistnieniem sytuacji, w której decydującą rolę odegra marketing szeptany. Niezadowoleni pracownicy z pewnością podzielą się swoimi zmartwieniami z bliskimi czy znajomymi, a tego typu informacje błyskawicznie się rozejdą. W efekcie bardzo szybko marka Twojej firmy, jako dobrego pracodawcy, padnie, a Ty staniesz się niewiarygodny.

Reputacja i obecność w przestrzeni publicznej

Employer branding dzieli się na działania wewnątrz organizacji i czynności skierowane do podmiotów zewnętrznych. Wyróżnić można tu komunikację z klientem, a więc wszelkie działania związane z obsługą konsumentów, a także realizację zaawansowanych zadań z zakresu marketingu, reklamy, a przede wszystkim public relations skupionego na budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Dzięki kreowaniu pozytywnego obrazu organizacji w przestrzeni publicznej, medialnej czy internetowej możliwe staje się też bardziej efektywne dbanie o markę firmy jako świetnego pracodawcy. Jeśli uda Ci się zbudować renomę, automatycznie przełoży się to na postrzeganie przedsiębiorstwa jako podmiotu atrakcyjnego, dla którego chce się pracować.

Działalność CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – to hasło w polskim tłumaczeniu oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Co to jest? Pod pojęciem kryją się wszelkie działania firm i organizacji, które na celu mają szeroko pojmowaną aktywność na rzecz rozwoju społeczeństwa, relacji firmy z obywatelami, ochronę środowiska i popularyzację cenionych wartości. Firma angażująca się w tego typu działania wysyła jasny sygnał, pokazując, że jest podmiotem wartościowym, który ma na celu nie tylko czysto ekonomiczne aspekty i zysk.

Działalność CSR uwarunkowana jest specyfiką i obszarem działalności przedsiębiorstwa. Mowa tu na przykład o realizowaniu kampanii społecznych, akcjach charytatywnych, inicjatywach proekologicznych. Podejmowanie takiej aktywności stanowi o wysokim poziomie konkurencyjności na rynku i pozwala na bardzo skuteczne budowanie wizerunku marki odpowiedzialnej i atrakcyjnej dla potencjalnych pracobiorców, którzy identyfikują się z prezentowanymi wzorcami.

Nowoczesne technologie w rekrutacji

Nowoczesne technologie w coraz większym wymiarze wpływają na życie społeczne i gospodarcze – nie inaczej jest w procesach rekrutacyjnych, których nieodłączonym elementem stają się współczesne narzędzia cyfrowe. Na czym polega ich wykorzystanie z myślą o poszukiwaniu pracowników i jakie zalety wynikają z ich zastosowania? Te i inne kwestie związane z nowoczesnymi technologiami w rekrutacji podejmujemy w poniższym artykule.

Czasy, w których proces poszukiwania i rekrutowania załogi bazował wyłącznie na tradycyjnych spotkaniach i ewentualnie rozmowach telefonicznych, minęły i zdaje się, że już nigdy nie powrócą. W celu optymalizacji kosztów i poprawy efektywności działalności specjaliści od rekrutacji powszechnie sięgają po narzędzia bazujące na nowoczesnych technologiach, które wspomagają ich codzienną pracę. Dzięki nim oszczędzają czas i pieniądze, a efekty rekrutacji są lepsze niż przy użyciu tradycyjnych metod. Poniżej opisujemy współczesne metody, którymi posługują się specjaliści HR podczas poszukiwania i wyboru kandydatów na dane stanowisko.

Media społecznościowe

Jednym z podstawowych narzędzi, z których korzystają rekruterzy w celu weryfikacji potencjalnych pracowników, są media społecznościowe. Treści publikowane na Facebooku, Instagramie czy Twitterze, choć w większości mają charakter prywatny, wbrew pozorom mówią wiele na temat danej osoby. To szczególnie przydatny sposób weryfikacji w przypadku specjalistów, którzy dzielą się wiedzą w social mediach, ponieważ wystarczy lektura ich wpisów, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście znają się na tym, co robią. Jednak również zdjęcia z wakacji, fotografie z rodziną czy treści wskazujące na określone zainteresowania są źródłem informacji na temat kandydatów. Swoją drogą świadomość oceniania przez rekruterów powinna dać do myślenia każdemu, kto poszukuje pracy i publikuje w Internecie nie do końca przemyślane treści.

Rozmowy kwalifikacyjne online

Współczesne możliwości technologiczne pozwalają na prowadzenie wideorozmów na odległość, a zatem również na zdalną rekrutację. To szczególnie przydatna metoda na początkowym etapie poszukiwania kandydatów, która daje szanse na ich wstępną weryfikację relatywnie niskim kosztem. Sprawdza się ona także podczas zatrudniania na specjalistyczne stanowiska pracowników, którzy mieszkają lub pracują w innych regionach Polski, a przyjazd na miejsce byłyby dla nich nieopłacalny. Dzięki rekrutacji online w krótkim czasie można sprawdzić większą liczbę kandydatów niż w ramach tradycyjnych metod, co przekłada się na efektywność działalności.

Zdalne testy

W celu weryfikacji kompetencji i oceny osobowości kandydatów coraz więcej firm rekrutacyjnych korzysta ze zdalnych testów. Oprogramowanie do ich wykonywania jest dostępne za darmo lub odpłatnie w Internecie, więc można skorzystać z gotowych rozwiązań, co obniża koszty i pozwala na natychmiastowy dostęp do nich. Duże firmy HR, które obsługują wielu klientów i każdego miesiąca przesłuchują setki kandydatów, często inwestują w projektowane na indywidualne zamówienie platformy do testów, co gwarantuje ich pełne dopasowanie do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa.

Systemy ATS

To specjalne platformy rekrutacyjne przeznaczone dla firm, które na co dzień zajmują się poszukiwaniem kandydatów do pracy na zlecenie klientów. Mają formę rozbudowanej bazy danych i pod względem struktury przypominają oprogramowanie kategorii CRM, czyli do zarządzania relacjami z klientami. Systemy ATS integrują w jednej aplikacji wszystkie lub większość narzędzi, z których korzystają rekruterzy. W zależności od funkcjonalności danego oprogramowania bezpośrednio z jego poziomu możliwe jest m.in.:

 • publikowanie ofert pracy w wielu serwisach ogłoszeniowych,
 • zbieranie informacji i dokumentów (np. CV i listów motywacyjnych) na temat kandydatów,
 • prowadzenie komunikacji z klientami i kandydatami,
 • wyszukiwanie kandydatów w bazie pod względem różnych kryteriów,
 • sporządzanie notatek.

Dzięki systemowi ATS najważniejsze zasoby i narzędzia rekrutera, z których korzysta w codziennej pracy, znajdują się w jednym miejscu. W oczywisty sposób wpływa to poprawę działalności i wspomaga precyzyjne poszukiwanie kandydatów na dane stanowisko. Systemy ATS gwarantują ogromną oszczędność czasu, ponieważ zamiast przedzierać się przez różne narzędzia, programy i aplikacji rekruter ma wszystko pod ręką i może lepiej zorganizować swoją pracę. Podobnie jak w przypadku platform do zdalnych testów, w sprzedaży dostępne są gotowe do użytku systemy ATS lub można zlecić przygotowanie takiego oprogramowania od podstaw, co gwarantuje lepsze efekty, ale jest znacznie droższe.

Nowoczesne technologie dla ludzi, nie odwrotnie

Podsumowując, nie da się zaprzeczyć, że współczesne rozwiązania technologiczne w mniejszym lub większym zakresie są obecnie nie tylko przydatne, ale wręcz niezbędne w pracy rekrutera. Zapewniają wysoką wydajność pracy i precyzję w poszukiwaniu kandydatów, ułatwiają organizację działalności i stają się źródłem cennych informacji, jednak wciąż same w sobie nie gwarantują skutecznej rekrutacji. Ostatnie zdanie należy do osoby odpowiedzialnej za rekrutację, która przed podpisaniem umowy z danym kandydatem z pewnością będzie chciała się z nim spotkać osobiście. Tak więc nowoczesne technologie jak najbardziej wspomagają rekrutera, ale nie są w stanie go zastąpić.

Umiejętności miękkie – dlaczego są istotne

Umiejętności pełnią kluczową rolę w rozwoju kariery zawodowej. Dzieli się je na kompetencje miękkie i twarde. Jeśli zastanawiasz się, czym są i czym charakteryzują się umiejętności miękkie, przeczytaj ten artykuł. Przekonaj się, że warto rozwijać się w tym obszarze.

Co to są miękkie kompetencje

Kompetencje miękkie (ang. soft skills) to termin używany mniej więcej od połowy XX wieku w odniesieniu do umiejętności, które są:

 • uniwersalne, a więc w dużym stopniu niezależne od wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska,
 • subiektywne w ocenie, bardzo często niemierzalne lub umowne,
 • interpersonalne – związane bardziej z relacjami międzyludzkimi niż konkretnym zajęciem.

Szukasz przykładów, które pozwolą szybko rozróżnić kompetencje miękkie od twarde? Oto podpowiedź. Kompetencjami twardymi nazwiemy chociażby obsługę specjalistycznej maszyny, pisanie tekstów na zlecenie, tłumaczenia z języków obcych czy znajomość oprogramowania komputerowego. Tymczasem kompetencje miękkie obejmują osobiste umiejętności wykraczające poza karierę zawodową. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych soft skills, które warto w sobie doskonalić.

Najważniejsze kompetencje miękkie

 • Kreatywność – bogata wyobraźnia i umiejętność przedstawiania swoich pomysłów.
 • Logiczne, analityczne myślenie.
 • Zdolność do motywowania – siebie oraz innych osób.
 • Praca zespołowa.
 • Autoprezentacja.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Perswazja – umiejętność wpływania na innych i przekonywania do swoich racji.
 • Asertywność.
 • Ambicja i chęć nieustannego rozwoju osobistego.
 • Bezproblemowa adaptacja w nowych środowiskach.
 • Rozwiązywanie sporów i łagodzenie konfliktów.
 • Terminowość w realizacji projektów.
 • Innowacyjne podejście do wykonywanych obowiązków.
 • Kultura osobista w formalnych i nieformalnych sytuacjach.

Znaczenie kompetencji miękkich w karierze zawodowej

Jeśli dążysz do rozwoju osobistego, pielęgnuj w sobie wszystkie wskazane wyżej umiejętności miękkie. To żmudny, długotrwały proces, który zajmuje całe lata. Nikt z nas nie jest idealnym człowiekiem ani perfekcyjnym pracownikiem – zawsze są obszary, w których da się wskazać pewne deficyty i aspekty do poprawy.

Pamiętaj, że posiadanie wielu kompetencji miękkich daje Ci przewagę nad innymi kandydatami na dane stanowisko czy bezpośrednią konkurencją w biznesie. Dlaczego? Ponieważ wiele osób skupia się na kompetencjach twardych, zapominając, jak wiele zależy od budowania relacji interpersonalnych.

Przykładowo, możesz mieć dyplom najlepszej uczelni na świecie czy certyfikat ukończenia dziesiątek kursu, ale co z tego, skoro nie dysponujesz umiejętnościami komunikacyjnymi, które pozwalają przedstawić się przed gronem współpracowników czy klientów i przekonać do określonego działania?

Czasami w karierze zawodowej decydują pojedyncze sytuacje, zachowania czy okoliczności. Nie należy zaniedbywać zawodowych umiejętności, ale zwróć uwagę, że sukces odnosi się właśnie poprzez odpowiednie wykorzystanie kompetencji osobistych i międzyludzkich. Tych, które trudniej zdefiniować czy ująć w sztywne ramy.

7 sposobów na motywację pracowników

Zmotywowany pracownik to dobry pracownik – takie myślenie coraz częściej przyświeca świadomym, odpowiedzialnym, ambitnym pracodawcom. Istnieją różne sposoby zachęcania do jeszcze lepszej pracy. Które najlepiej sprawdzą się w Twoim przypadku? Sprawdź nasz poradnik motywowania pracowników!

1. Zarobki

Nie da się ukryć, że pieniądze są jednym z najważniejszych czynników motywujących do wytężonej pracy. Godna pensja to jednak nie wszystko – łatwo się do niej przyzwyczaić. Dlatego w wielu firmach stosuje się system nagród i premii. Jeżeli jest sprawiedliwy i dostosowany do realiów, przynosi nadspodziewanie dobre efekty. Pracownikom zależy przecież na dodatkach za lepszą, skuteczniejszą pracę.

2. Benefity

Wiele przedsiębiorstw stawia również na benefity innego typu. Do najczęściej spotykanych należą:

 • karty typu Multisport na baseny i siłownie,
 • bilety do kina, teatru, filharmonii czy opery,
 • prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin,
 • dodatkowe ubezpieczenia,
 • zniżki i vouchery, np. do restauracji, na kursy językowe.

Czasami benefity przysługują wszystkim pracownikom, a w innym przypadku stosuje się stopniowanie, np. awans oznacza więcej bonusowych przywilejów.

3. Warunki pracy

Jedno to zapewnić wymagane przepisami warunki zgodne z BHP, a drugie zachęcić zatrudnionych do efektywniejszej pracy poprzez odpowiednią troskę o wspólną przestrzeń. Dlaczego największe korporacje tak dużo inwestują w wyposażenie i design swoich biur? Nie stoi za tym jedynie chęć zbudowania wizerunku – to także świadomość, że w dobrych warunkach po prostu lepiej się pracuje.

4. Relacje interpersonalne

Pensja może być wysoka, a stanowisko do pracy wymarzone, ale jeżeli relacje w zespole są kiepskie, pracownik nie jest w stanie wykorzystać pełni swoich możliwości. Właśnie dlatego zarządzanie zasobami ludzkimi to kluczowe wyzwanie stojące przed przedsiębiorcami, począwszy od małych, przez średnie, po duże firmy niezależnie od branży. Wspieraj dobrą atmosferę w pracy, bo to się naprawdę opłaca.

5. Perspektywa rozwoju

Niektóre zajęcia motywują pracowników poprzez możliwość nauczenia się szeregu wartościowych umiejętności, zdobycia cennych kontaktów. Dotyczy to nie tylko stażystów – również etatowi pracownicy mogą być zmotywowani tym, że są zatrudnieni w miejscu, w którym wspiera się ich rozwój osobisty. Dofinansowania do kursów są pozytywnie odbierane przez kadrę.

6. Stabilizacja

Pracownicy doceniają również stabilizację. Etat w firmie, która jest budowana na solidnych podstawach, ma dużą wartość, szczególnie gdy jest się kredytobiorcą czy jedynym żywicielem rodziny. Warto zapewniać pracownikom poczucie pewności zatrudnienia, ponieważ owocuje ono lojalnością i większym zaangażowaniem w wykonywanie codziennych obowiązków.

7. Przedmiot działalności

Motywacją do pracy powinien być sam jej przedmiot. Kto lubi swoje codzienne zajęcie, ten się w nie angażuje. Gdy dochodzi do wypalenia lub niewłaściwego wyboru zawodu, trudno być wydajnym, skutecznym, szczęśliwym.

Profesjonalne CV – jak stworzyć

CV jest nie tylko zwięzłym życiorysem zawodowym – to przede wszystkim swoista wizytówka, którą dokonujesz autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą. Choć najważniejsza jest jego treść, a więc Twoje doświadczenie czy wykształcenie, należy zadbać o formę. Nowoczesne i profesjonalne CV zwiększa szansę na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

CV zgodne z potrzebami

Zacznijmy od tego, że aplikowanie na wybrane stanowisko determinuje kwestię przygotowania CV. Jeżeli szukasz pracy w branży kreatywnej, a na co dzień zajmujesz się grafiką, Twój życiorys powinien być próbką umiejętności i dowodem posiadania sporych pokładów inwencji twórczej. Możesz też spotkać się z procesem rekrutacyjnym, w którym wysłanie lub osobiste złożenie CV nie jest potrzebne, ponieważ firma wymaga jedynie wypełnienia specjalnego formularza. W większości przedsiębiorstw czy instytucji wystarczy jednak standardowe w formie, profesjonalne, rzetelnie przygotowane CV. Podpowiadamy, jak je przygotować i o czym pamiętać.

1. Informacje przydatne dla pracodawcy

Jeżeli masz duże doświadczenie zawodowe oraz szerokie wykształcenie i kompetencje… niekoniecznie musisz dzielić się wszystkimi informacjami z potencjalnym pracodawcą. Chodzi o to, żeby ograniczyć się do danych, które są związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz. CV staje się czytelniejsze, gdy zamiast wpisania do niego każdej możliwej informacji selekcjonujesz to, co najważniejsze.

2. Nowoczesna i profesjonalna forma

Jeżeli nie masz graficznych umiejętności, skorzystaj z gotowego szablonu lub kreatora CV albo skonsultuj jego wykonanie z profesjonalistą. Odbiór wizualny dokumentu jest bardzo ważny, ponieważ ewentualne błędy zaburzają postrzeganie Twojej kandydatury. Aspekty graficzne, na które trzeba zwrócić uwagę, to m.in.:

 • układ i podział sekcji z informacjami (doświadczenie, wykształcenie, dane osobiste itd.),
 • wielkość i kroje czcionek,
 • dobór zdjęcia.

Fotografia nie musi być legitymacyjna – dużo nowocześniej prezentują się portrety korporacyjne. Informacje powinny być przede wszystkim czytelne. Możesz zastosować pogrubienia najważniejszych fragmentów lub podział, który ułatwia błyskawiczne wyłowienie Twoich kluczowych zalet jako potencjalnego pracownika.

3. Konkretne i wartościowe informacje

CV powinno być konkretne i wyraźnie wskazywać Twoje atuty. Wielu kandydatów ogranicza się do wskazania „suchych” faktów, jak np. poprzedniego pracodawcy i formalnej nazwy stanowiska. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym miejscu dodać kilka słów na temat pełnionych obowiązków. Innym przykładem jest sekcja umiejętności. Precyzuj wszystko, co się da: poziom znajomości języka angielskiego (np. na podstawie posiadanego certyfikatu), kategorię (kategorie) prawa jazdy czy nazwy obsługiwanych programów komputerowych. W profesjonalnym CV nie ma też mowy o ogólnikach dotyczących zainteresowań. Jeśli jest to sport, jakie dyscypliny masz na myśli? Jeśli literatura, to piękna czy faktu? Jeśli biznes, to które jego obszary?

4. Wykształcenie

W profesjonalnym CV żaden pracodawca nie będzie szukał informacji o ukończonym liceum czy szkole podstawowej. Wyjątek stanowią technika i szkoły zawodowe pod warunkiem, że profil nauczania miał coś wspólnego ze stanowiskiem, na jakie aplikujesz. Co do zasady dużo ważniejsze jest ewentualnie posiadane wyższe wykształcenie, wraz z np. ukończonymi studiami podyplomowymi, jeżeli ich kierunek pasuje do danego stanowiska. Podobna zasada dotyczy podawania ukończonych kursów. Jeśli starasz się o pracę w banku, certyfikat ukończenia kursu na temat finansów i rachunkowości wzbogaci CV, ale szkolenia dla florystów już niekoniecznie.

5. Profesjonalnie w każdym calu

Skoro CV to Twoja wizytówka, profesjonalne CV sugeruje, że rekruter ma do czynienia z profesjonalistą. Świadectwem rzetelności jest troska o każdy detal życiorysu, począwszy od czytelnej i estetycznej nazwy pliku (jeśli wysyłasz cyfrową wersję). Pamiętaj o konieczności umieszczenia aktualnej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych. Zastanów się, czy Twój adres e-mail (obowiązkowy element danych kontaktowych) prezentuje się nowocześnie i fachowo (nie zawiera np. humorystycznych słów, przypadkowego ciągu cyfr czy infantylnego zdrobnienia imienia).

Podsumowanie

Nawet jeżeli dopiero przymierzasz się do zmiany pracy, warto mieć przygotowane CV, które w każdej chwili możesz edytować, aby dopracować je pod kątem konkretnej oferty. Skonsultuj swój życiorys z kompetentnymi osobami, np. znajomymi z branży HR czy bliskimi na kierowniczych stanowiskach, które mają doświadczenie w przyjmowaniu do pracy. Jeśli połączysz kreatywność z rzetelnością, w efekcie zyskasz kilka dodatkowych punktów w rywalizacji o wymarzone stanowisko.